Γραμμή Ελπίδας: 801 11 16000

Θέση Εργασίας στο Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου : Στέλεχος Συνηγορίας (κωδ. Θέσης: Adv)

Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου είναι μια γυναικεία Μη Κυβερνητική οργάνωση, η οποία δραστηριοποιείται σε θέματα υπεράσπισης της Ισότητας των φύλων και της αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια εδώ και 20 χρόνια στην Κρήτη. Μια από τις βασικές πηγές χρηματοδότησης της λειτουργίας του είναι τα η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και χρηματοδοτικούς μηχανισμούς που σχετίζονται με την ανάπτυξη νέων εργαλείων και μεθόδων αντιμετώπισης της βίας, ή και την βελτίωση υφιστάμενων πρακτικών.

Στο πλαίσιο αυτό αναζητούμε στελέχη που θα πλαισιώσουν την ομάδα μας, και τα οποία θα συμμετέχουν στην καθημερινή μας λειτουργία, και θα συμμετέχουν στα έργα τα οποία υλοποιεί ο Σύνδεσμος. Το νέο στέλεχος θα αποτελεί μέρος της ομάδας μας και θα συμμετέχει με την επάρκεια του, τη δημιουργικότητα του στην υλοποίηση συγκεκριμένου ή συγκεκριμένων έργων τα οποία συν χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς.

Αναλυτικότερα αναζητούμε Πολιτικό Επιστήμονα ή Κοινωνικό Επιστήμονα ή πτυχιούχο (ΑΕΙ) με αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης εργασίας για πλήρη απασχόληση και για ορισμένο χρόνο 24 μήνες με δυνατότητα επέκτασης της συνεργασίας.

Το στέλεχος που θα απασχοληθεί θα πρέπει να αναλάβει (καθήκοντά θέσης):

 • Σχεδιασμός πλάνου (ων) συνηγορίας για επιμέρους θεματικές που εντάσσονται στη δράση του φορέα
 • Σχεδιασμός πλάνων άντλησης ιδιωτικών χορηγήσεων
 • Υλοποίηση δράσεων συνηγορίας και fundraising
 • Υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου συν χρηματοδοτούμενου έργου(ων) όπου σχετίζεται με δράσεις συνηγορίας
 • Την συμμετοχή σε δράσεις συνηγορίας του φορέα
 • Τη συμμετοχή σε παρουσιάσεις εκδηλώσεις και δράσεις επικοινωνίας του φορέα
 • Θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τα στελέχη και τον συντονιστή έργων του φορέα
 • Θα πρέπει να έχει διαρκή επικοινωνία με τον Ιδιωτικό τομέα και να συμμετέχει σε δράσεις προβολής του φορέα
 • Θα αποτελεί μέρος και της ομάδας ευαισθητοποίησης κοινού του φορέα
 • Θα αναφέρεται στον Συντονιστή έργων και την Πρόεδρο Δ.Σ. του φορέα
 • Θα συμμετέχει σε συναντήσεις εργασίας του φορέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Θα πρέπει να συνεργάζεται με στελέχη φορέων στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Θα λειτουργεί και σε ξενόγλωσσο περιβάλλον (αγγλικά)

Το νέο μας στέλεχος θα πρέπει:

 • Να είναι απόφοιτος σχολής Πολιτικών Επιστημών ή Κοινωνικών Επιστημών ή απόφοιτος σχολής ΑΕΙ με αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης εργασίας (πτυχίο ΑΕΙ ή ισότιμα αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών) με το οποίο παρέχει επαγγελματικό δικαίωμα.
 • Να είναι άριστος(η) γνώστης της αγγλικής γλώσσας (διαπιστωμένη γνώση)
 • Να έχει τη δυνατότητα χειρισμού όλων των εργαλείων Microsoft (διαπιστωμένη γνώση χειρισμού όλων των πακέτων Microsoft office)
 • Να έχει τη δυνατότητα να ταξιδεύει στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Να διαθέτει ευχέρεια επικοινωνίας
 • Να είναι δημιουργική προσωπικότητα με τη δυνατότητα να λειτουργεί σε χρονικές προθεσμίες.

Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & νομού Ηρακλείου θα έχει τη δυνατότητα να προσφέρει το πλαίσιο συνεχούς επιμόρφωσης με τη θεματική και τη δυναμική της κακοποίησης. Επιπλέον θα προσφέρεται μηνιαία αποζημίωση και ασφαλιστική κάλυψη, και συνεχή υποστήριξη στη διαρκή βελτίωση του στελέχους.

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλούμε όπως μας αποσταλούν συννημένα αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και μια μικρή επιστολή ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση projects@kakopoiisi.gr (θεμα: Adv ).

Επιπλέον πληροφορίες μέσω τηλεφώνου ή άλλου μέσου δεν θα δοθούν.

ESCAPE