Γραμμή Ελπίδας: 801 11 16000

Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 1. Εισαγωγή-Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Ο σεβασμός, η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα για τον Σύνδεσμό μας με την μορφή σωματείου μη κερδοσκοπικού σκοπού με την επωνυμία : «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου» καλούμενος εφεξής και χάριν συντομίας «Σύνδεσμος». Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων, θέτει τις κύριες αρχές αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που διαχειριζόμαστε ως σωματείο, τόσο των ωφελούμενων ατόμων όσο και των εμπλεκόμενων μερών. Συγχρόνως προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα των μελών μας, των εθελοντών και εργαζομένων μας που αποτελούν τη δυναμική ομάδα του Συνδέσμου μας.  Ο Σύνδεσμος στοχεύει:

– στην προώθηση και προστασία των κοινωνικών, εργασιακών και ατομικών δικαιωμάτων της Γυναίκας, προώθηση της ισότητας των δύο φύλων, σε κάθε επίπεδο, στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών ανεξαρτήτου εθνικότητας και φυλής, στην καθημερινότητα της αλλά και σε θεσμικό επίπεδο.

– στην παροχή με το κατάλληλο προσωπικό κάθε δυνατής κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης, ηθικής οικονομικής ψυχολογικής, υγειονομικής, νομικής σε ευαίσθητες ομάδες ή άτομα που χρήζουν βοήθειας, ανεξάρτητα από φυλετική, εθνική ή θρησκευτική ταυτότητα. Δύναται δε να προβαίνει και σε καταγγελία προς τις διοικητικές και δικαστικές αρχές για παραβάσεις της νομοθεσίας όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών , των παιδιών και εν γένει των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.

– στην προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών όπου και όταν παραβιάζονται, καθώς και στην προστασία και υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, δίνοντας έμφαση στην γυναίκα και το παιδί. Σε πρακτικό επίπεδο, ο Σύνδεσμος μέσα από το έργο του και τις δομές του, στοχεύει στην προστασία και υποστήριξη γυναικών και παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο λόγω κακοποίησης ή είναι θύματα κακοποίησης, βίας, ανισότητας ή διάκρισης σε κάθε επίπεδο.

– στην επαφή, γνωριμία και φιλία όλων των μελών των γυναικείων σωματείων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, στην ανάπτυξη της ενότητας και συνεργασίας ανάμεσα στις γυναικείες οργανώσεις ώστε να προωθηθούν οι αγώνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προώθηση της θέσης της γυναίκας.

– στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την θέση και τα δικαιώματα της γυναίκας και του παιδιού στην κοινωνία και στο πλαίσιο αυτό οργανώνει πολλές και ποικίλες δράσεις ετησίως

– στην προσέλκυση, ενημέρωση και διάδοση των θεσμών της αναδοχής και της υιοθεσίας μέσω πρόσφορων μέσων όπως τη διοργάνωση κάθε είδους κοινωνικής, επιμορφωτικής δραστηριότητας, σεμιναρίων, έκδοση ενημερωτικών εντύπων κλπ

-στη συνεργασία και εγκαθίδρυση συνεργασιών με κοινωνικούς, ασφαλιστικούς, επιστημονικούς και πνευματικούς οργανισμούς και οργανώσεις , συλλόγους, ενώσεις, συνδέσμους, με άλλες ΜΚΟ και γυναικείες οργανώσεις και εν γένει με κάθε φορέα που εδρεύει εντός ή εκτός της Ελλάδας προκειμένου να ενισχυθούν οι ανωτέρω σκοποί μας.

Συγχρόνως ο Σύνδεσμος διαχειρίζεται και λειτουργεί τον «Ξενώνα για την κακοποιημένη γυναίκα και το παιδί» προσφέροντας κάθε δυνατή στήριξη (ψυχολογική, νομική , πρακτικά ζητήματα καθημερινότητας κλπ) και προσωρινή στέγαση σε ωφελούμενες μητέρες και τέκνα. Επιπλέον, λειτουργεί και διαχειρίζεται γραμμή S.O.S για την άμεση εξυπηρέτηση γυναικών και παιδιών   καθώς και κάθε ευαίσθητης κοινωνικής ομάδας ή ατόμων, που βρίσκονται σε κίνδυνο και εν γένει χρήζουν βοήθειας ( Γραμμή Ελπίδας: 801 11 16000).

 

Ο φορέας μας βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τους τοπικούς φορείς αλλά και την Κυβέρνηση, είναι εταίρος διαλόγου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας σε θέματα προστασίας των δικαιωμάτων της Γυναίκας και μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης και του Δημοτικού Συμβουλίου Ισότητας στο Δήμο Ηρακλείου. Ακόμη, έχει συνάψει μνημόνια συνεργασίας με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, καθώς και με το Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιστατικών κακοποίησης. Στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας με τοπικούς φορείς (ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού) διενεργεί εκπαιδευτικά – επιμορφωτικά σεμινάρια σε στελέχη Κοινωνικών Υπηρεσιών (ΚΥ) των φορέων του Δημοσίου (Δήμοι, Κέντρα Υγείας, στελέχη ΥΠΕ, κλπ.) σχετικά με τη διαχείριση περιστατικών βίας και τη διαχείριση τραύματος των ωφελούμενων. Τέλος, ο φορέας μας είναι ενεργός εταίρος διαλόγου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας σε θέματα προστασίας των δικαιωμάτων της Γυναίκας. Βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τους τοπικούς φορείς για την προστασία Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων αλλά και πιο συγκεκριμένα των γυναικών και παιδιών θυμάτων κακοποίησης.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών  δεδομένων κάθε υποκειμένου που έρχεται σε επαφή είναι ο «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου» που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης ( Α.Φ.Μ:) επί της οδού Μεραμβέλλου αριθμ. 56 (τκ 71202) με τηλέφωνα επικοινωνίας : +30 2810 242121 , φαξ :+30 2810 242121 και στην  ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας:   info@kakopoiisi.gr . Σε περίπτωση που επιθυμείτε οιανδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την παρούσα, επικοινωνήστε μαζί μας, είτε μέσω email στο: info@kakopoiisi.gr ή τηλεφωνικώς: +30 2810 242121 ή στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου μας: https://kakopoiisi.gr/contact/, μέσω της φόρμας για υποβολή μηνύματος.

Ο Σύνδεσμος μας ως σωματείο μη κερδοσκοπικού σκοπού, δεσμεύεται ως προς την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που απορρέουν από Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων EE 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ενώσης (γνωστός ως GDPR), όπως εκάστοτε ισχύουν, και επίσης από το ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμογής του (Ν. 4624/2019 όπως εκάστοτε ισχύει), στοχεύοντας στη προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται κατά τα ανωτέρω. Ο Σύνδεσμος, ο οποίος έχει υιοθετήσει την παρούσα Πολιτική και υπό την ιδιότητά του ως υπεύθυνος επεξεργασίας, ενημερώνει, το φυσικό πρόσωπο που είναι ωφελούμενος ή εμπλεκόμενος, ή μέλος ή εθελοντής ή προσωπικό της ότι ο ίδιος ή/και τρίτοι, κατ’ εντολήν και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, στο πλαίσιο των ανωτέρων σκοπών και δράσεων του Συνδέσμου  λαμβάνοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 1. Τι είναι η  Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

και Δεδομένα που συλλέγει και χρησιμοποιεί  ο Σύνδεσμος

 1. Ως επεξεργασία νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η απλή αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
 2. Προσωπικά Δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε ένα φυσικό πρόσωπο εν ζωή ή μπορεί να αποδοθεί σε αυτό. Ο σύνδεσμός μας μας ενδέχεται να επεξεργάζεται/συλλέγει/αποθηκεύει (και η απλή αποθήκευση νοείται ως επεξεργασία με βάση τον GDPR) προσωπικά δεδομένα, όπως:
 • στοιχεία ταυτότητας και δημογραφικά στοιχεία είτε ωφελούμενου είτε εμπλεκόμενου είτε τρίτου προσώπου που αναφέρει συμβάν (λ.χ. ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης-ηλικία, φύλο, αριθμός δελτίου ταυτότητας, αριθμός διαβατηρίου, ΑΦΜ, επάγγελμα ή σε ποια εταιρεία/οργανισμό εργάζεσθε κ.α.)
 • δεδομένα τρίτων όπως των συγγενών ή εμπλεκόμενων προσώπων (λ.χ. όνομα, επίθετο, πατρώνυμο κ.α.)
 • δεδομένα τέκνων (Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση κατοικίας), οικογένειας, ημερομηνία γέννησης, οικονομικής και επαγγελματικής κατάστασης
 • στοιχεία επικοινωνίας (λ.χ. ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό, e-mail) για την μεταξύ μας επικοινωνία ή για την αποστολή σε εσάς ενημερωτικών δελτίων
 • δεδομένα υγείας ωφελούμενων ή εμπλεκόμενων ατόμων (ιατρικές βεβαιώσεις,
 • φαρμακευτικές αγωγές, ιατρικές εξετάσεις, ιατρικά πορίσματα
 • περιστατικά / επεισόδια βίας /κακοποίησης/ απειλής και γεγονότα που μας αναφέρονται είτε κατά την επαφή ατόμων με τη γραμμή S.O.S είτε κατά την – επαφή με τον σύνδεσμο είτε σε ψυχολογικές συνεδρίες, σε καταγραφή κοινωνικού ιστορικού, δηλώσεις, αιτήματα υποκειμένων στο συμβουλευτικό μας κέντρο ή τον Ξενώνα προς παροχή συνδρομής από τον Σύνδεσμο κάθε είδους κλπ
 • δεδομένα εθελοντών και εργαζομένων ή υποψηφίων αυτών στο Σύνδεσμο είτε στα πλαίσια πρόσληψης είτε στα πλαίσια λήψης βιογραφικού είτε στα πλαίσια σύναψης σύμβασης εθελοντή
 • τυχόν δεδομένα εικόνας και οπτικού υλικού από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας
 • τυχόν ηχογραφημένες τηλεφωνικές κλήσεις στην γραμμή S.O.S  ( Γραμμή Ελπίδας:  801 11 16000)
 1. Σε περίπτωση που λάβουμε προσωπικά δεδομένα που ανήκουν σε ειδική κατηγορία (π.χ. δεδομένα σχετιζόμενα με την κατάσταση της υγείας σωματικής ή ψυχικής ωφελούμενου ή εμπλεκόμενου προσώπου, ιατρικές βεβαιώσεις, φαρμακευτικές αγωγές, ιατρικές εξετάσεις, ιατρικά πορίσματα), δεσμευόμαστε να τα τηρούμε αν αυτό είναι απαραίτητο, με ακόμα μεγαλύτερη προσοχή και μόνο κατόπιν ρητής συγκατάθεσής σας ή για λόγους ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου ή για εκτέλεση υποχρεώσεών μας κατά την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων ή στα πλαίσια των νομίμων δραστηριοτήτων μας με τις κατάλληλες εγγυήσεις ή για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή όταν υφίσταται εισαγγελική η δικαστική εντολή και πάντοτε με τρόπο που επιτρέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Ενδέχεται να συλλέξουμε δεδομένα είτε τηλεφωνικά (π.χ. τηλεφωνική γραμμή βοήθειας S.O.S- Γραμμή ελπίδας), είτε φυσικά (π.χ. εάν ένα πρόσωπο αναζητήσει βοήθεια στα γραφεία του Συνδέσμου ή στον Ξενώνα μας). Σε περίπτωση που μας καλέσετε για παροχή συνδρομής στην υποστηρικτική Γραμμή S.O.S (Γραμμή Ελπίδας) και αποκλειστικά για λόγους απόδειξης των τηλεφωνικών σας επικοινωνιών οι τηλεφωνικές κλήσεις που λαμβάνει και πραγματοποιεί το τηλεφωνικό μας κέντρο ενδέχεται να καταγραφούν, γεγονός που σας γνωστοποιείται νομίμως μόλις μας καλείτε, προτού μας δώσετε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία ή πληροφορία τρίτου προσώπου.

 

   III. Νόμιμη βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας

 1. Δεν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας χωρίς αυτή η επεξεργασία να είναι απαραίτητη και σύννομη. Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων διενεργείται ενδεικτικά κατά την επαφή σας με τον Σύνδεσμο ή κατά την εισαγωγή σας στον Ξενώνα ή την τηλεφωνική υποστήριξη μέσω της γραμμής S.O.S (Γραμμή Ελπίδας). O Σύνδεσμός μας δεν θα λάβει από εσάς περισσότερα προσωπικά δεδομένα από τα απαραίτητα για τον κάθε σκοπό που τα συλλέγει, ούτε και θα γνωστοποιήσει τα δεδομένα σας σε τρίτους, εκτός και αν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για την παροχή βοήθειας προς το ωφελούμενο πρόσωπο (πχ ψυχολογική, νομική συνδρομή, νοσοκομειακή περίθαλψη, αστυνομική παρέμβαση) ή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους μη κερδοσκοπικούς σκοπούς του σωματείου μας, ή αν έχετε δώσει προηγουμένως τη συγκατάθεσή σας (πχ για χρήση στοιχείων για ερευνητικούς λόγους από τον φορέα μας), ή/και όταν ο νόμος μας υποχρεώνει ή όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας ή εν γένει δικαστικής εντολής.
 2. Ο Σύνδεσμος δεν πωλεί, μισθώνει ή μεταβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Όποτε και όπου συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα αυτά αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζουμε σε συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία Κανονισμός [ΕΕ] 2016/679 γνωστός διεθνώς ως GDPR. Όλα τα παραπάνω προσωπικά σας δεδομένα τα οποία όπως αναφέρθηκε ή μας τα χορηγείτε εσείς υποχρεωτικά ή προαιρετικά, ή τα συλλέγουμε από τρίτους ή παράγονται με αυτοματοποιημένα μέσα, τα χρησιμοποιούμε για τους παρακάτω νόμιμους σκοπούς. Να σημειώσουμε ότι σε περίπτωση που το κοινοτικό ή εθνικό δίκαιο περιορίσει ή απαγορεύσει ορισμένες ενέργειες του Συνδέσμου για τις οποίες χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, θα παύσουμε τη χρήση των πληροφορίων που σας αφορούν για τους σκοπούς αυτούς.
 3. Συγχρόνως ο Σύνδεσμός μας δεσμεύεται ως προς την τήρηση επαγγελματικού απορρήτου, όπου η κείμενη νομοθεσία το επιβάλλει. Λύση της υποχρέωσης για την τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου επιτρέπεται σε περιπτώσεις όπου το Προσωπικό/Μέλος/Εθελοντής-τρια έχει σχηματίσει τη γνώμη ότι κινδυνεύει η ζωή (ασφάλεια) του-της ωφελούμενού-ης του ή η ζωή και η σωματική ακεραιότητα τρίτων προσώπων. Στην περίπτωση αυτή, η ανακοίνωση γίνεται μόνο σε αρμόδια πρόσωπα ή φορείς (οικείους, κηδεμόνα, δικαιοσύνη, νοσοκομείο κ.λπ.).

Ειδικότερα, ο Σύνδεσμός μας προχωρεί στη συλλογή και χρήση των ακολουθών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων:

ΙV. Κατηγορίες Προσωπικών δεδομένων

 1. Προσωπικά Δεδομένα τα οποία σχετίζονται με τους Ωφελούμενους/ Εμπλεκόμενους ή τρίτα υποκείμενα κατά την επικοινωνία τους με γραμμή S.O.S. (Γραμμή Ελπίδας 801 11 16000) ή με το Συμβουλευτικό κέντρο του Συνδέσμου, δια ζώσης, είτε μέσω τηλεφώνου ή e- mail

Εν προκειμένω περιλαμβάνονται:

 • Όλα τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας του Ωφελούμενου προσώπου καθώς και του προσώπου που χορηγεί τις πληροφορίες, όπως ονοματεπώνυμο, φύλο, διεύθυνση κατοικίας, ημερομηνία γέννησης, ηλικία, διεύθυνση email, μορφωτικό επίπεδο και επαγγελματική κατάσταση, δεδομένα ειδικής κατηγορίας προσωπικού χαρακτήρα (όπως η υπηκοότητα του ωφελούμενου προσώπου, φυλετική ή εθνική καταγωγή), δεδομένα που αφορούν την φυσική ή πνευματική υγεία ή κατάσταση του ωφελούμενου προσώπου αλλά και το ενδεχόμενο κακοποίησης του- είδος βίας την οποία πιθανόν έχει υποστεί), οικογενειακό ιστορικό.
 • Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ανήλικων τέκνων, δηλαδή ονοματεπώνυμο, φύλο, ημερομηνία γέννησης, ηλικία, κατοικία
 • Όλα τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας του εμπλεκόμενου με το ωφελούμενο πρόσωπο ατόμου: ονοματεπώνυμο, φύλο, διεύθυνση κατοικίας, υπηκοότητα, ημερομηνία γέννησης, ηλικία, διεύθυνση, σχέση με εξυπηρετούμενο άτομο, μορφωτικό επίπεδο και επαγγελματική/οικονομική κατάσταση, ειδικές παρατηρήσεις για το άτομο και δεδομένα ειδικών κατηγοριών (όπως ενδεχόμενος εθισμός σε ουσίες/ εξωσυζυγικές σχέσεις/ δεδομένα σωματικής και ψυχικής υγείας), συμπεριφορικά δεδομένα, περιστατικά βίας.

 

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία παρέχονται οικειοθελώς από το ίδιο το ωφελούμενο πρόσωπο, είτε απο οποιονδήποτε τρίτον (είτε δια ζώσης είτε τηλεφωνικώς) υποβάλλει οιονδήποτε αίτημα προς τον Σύνδεσμο και καταγράφονται από το προσωπικό/εθελοντές μας σε σχετικά έντυπα (όπως ενδεικτικά έντυπο συμβουλευτικού κέντρου- κέντρου υποδοχής ή σχετικό έντυπο γραμμής S.O.S). Σε περίπτωση που τα δεδομένα δεν έχουν συλλεγεί από το υποκείμενο των δεδομένων τότε θα ενημερώσουμε το υποκείμενο που τα αφορά για την συλλογή και την πηγή κατά την πρώτη μας επικοινωνία, εκτός αν τα δεδομένα αυτά πρέπει να παραμείνουν εμπιστευτικά στα πλαίσια προστασίας του ωφελούμενου. Σε περίπτωση δε προσωπικών δεδομένων ανηλίκου που έρχεται σε απευθείας επαφή με τον Σύνδεσμο, σε συνάρτηση με υπηρεσίες πρόληψης ή παροχής συμβουλών (ενδεικτικά επαφή με τη γραμμή S.O.S ) που προσφέρονται άμεσα στο ανήλικο, δεν συνίσταται αρχικά η συγκατάθεση από το πρόσωπο που είναι ο νόμιμος αντιπρόσωπός του, εκτός αν ορίζεται άλλως από ειδικότερες νομοθετικές προβλέψεις.

Σκοπός Συλλογής και Χρήσης:

Η συλλογή και επεξεργασία είναι αναγκαία ιδίως, για την εξακρίβωση της ταυτότητας των εμπλεκόμενων μερών, τη δυνατότητα επικοινωνίας και την παροχή της κατάλληλης υποστήριξης όπως φιλοξενία, συμβουλευτική νομική ή ψυχολογική, οικονομική υποστήριξη ή παραπομπή σε δημόσιους/ ιδιωτικούς  φορείς με βάση τα συμφέροντα του ωφελούμενου ατόμου (παραπομπή σε αστυνομία / εισαγγελία σε περίπτωση αναφοράς περιστατικών που χρήζουν ποινικής διερεύνησης, παραπομπή σε νοσοκομείο ή άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα)

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι:

α) η εκτέλεση σύμβασης για την παροχή σε εσάς των συμβουλευτικών υπηρεσιών μας/ φιλοξενίας/οικονομικής υποστήριξης ή η πρόθεση για σύναψη αυτής ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου ακόμα και πριν από τη σύναψη.

β) η διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του ωφελούμενου ατόμου στις περιπτώσεις κακοποίησης ή ενδοοικογενειακής βίας που χρήζουν άμεσης προστασίας και παρέμβασης

γ) η εκπλήρωση των σκοπών και των εννόμων συμφερόντων του Συνδέσμου μας στο πλαίσιο ανάπτυξης της κοινωφελούς μας δράσης και υλοποίησης εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων κατά της κακοποίησης

δ) η συγκατάθεση υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις, για περαιτέρω επικοινωνία με σκοπό την ενημέρωσή σας για τις δράσεις και δραστηριότητες του Συνδέσμου ή την χρήση των στοιχείων για ερευνητικούς σκοπούς .

 

 1. Προσωπικά Δεδομένα τα οποία σχετίζονται με την Εισαγωγή και Διαμονή του Ωφελούμενου προσώπου στον «Ξενώνα για την Κακοποιημένη Γυναίκα και το Παιδί»

Εν προκειμένω περιλαμβάνονται:

 • Προσωπικά Δεδομένα του φυσικού προσώπου που παρέχει τις πληροφορίες στο Σύνδεσμο (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας )
 • Όλα τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας του Ωφελούμενου προσώπου, δηλαδή ονοματεπώνυμο, φύλο, διεύθυνση κατοικίας, υπηκοότητα, ημερομηνία γέννησης, ηλικία, διεύθυνση, τηλέφωνο, κινητό, email, οικογενειακή κατάσταση (έγγαμη, άγαμη , τέκνα: φύλο και ηλικία αυτών), μορφωτικό επίπεδο και επαγγελματική/οικονομική κατάσταση, δεδομένα ειδικών κατηγοριών (όπως δεδομένα υγείας, φαρμακευτική αγωγή), δεδομένα που αφορούν πιθανή κακοποίηση του ωφελούμενου ατόμου, οικογενειακό ιστορικό, περαστικά .
 • Όλα τα ανωτέρω στοιχεία παρέχονται οικειοθελώς από το ίδιο το ωφελούμενο πρόσωπο, είτε από οποιονδήποτε τρίτον υποβάλλει οιοδήποτε αίτημα προς τον Σύνδεσμο για εισαγωγή στον Ξενώνα μας είτε άλλο σχετικό αίτημα (πχ διανυκτέρευση εκτός Ξενώνα) και καταγράφονται από το προσωπικό/εθελοντές μας σε σχετικά έντυπα (έντυπο δήλωσης εισαγωγής στον ξενώνα, έντυπο διανυκτέρευσης εκτός ξενώνα κ.λπ.). Σε περίπτωση που τα δεδομένα δεν έχουν συλλεγεί από το υποκείμενο των δεδομένων τότε θα ενημερώσουμε το υποκείμενο που τα αφορά για την συλλογή και την πηγή κατά την πρώτη μας επικοινωνία, εκτός αν τα δεδομένα αυτά πρέπει να παραμείνουν εμπιστευτικά στα πλαίσια προστασίας του ωφελούμενου.

Σκοπός Συλλογής και Χρήσης:

Η συλλογή και επεξεργασία είναι αναγκαία ιδίως, για την εξακρίβωση της ταυτότητας των ωφελούμενων και την παροχή της κατάλληλης φροντίδας μέσω της φιλοξενίας μας στον Ξενώνα .

Νομική βάση για την επεξεργασία είναι:

α) η εκτέλεση σύμβασης για την παροχή στο υποκείμενο των  υπηρεσιών φιλοξενίας μας ή η πρόθεση για σύναψη αυτής ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου ακόμα και πριν από τη σύναψη.

β) η διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του ωφελούμενου ατόμου στις περιπτώσεις κακοποίησης ή ενδοοικογενειακής βίας που χρήζουν άμεσης προστασίας και φιλοξενίας.

γ) η εκπλήρωση των σκοπών και των εννόμων συμφερόντων του Συνδέσμου μας στο πλαίσιο ανάπτυξης της κοινωφελούς μας δράσης και υλοποίησης εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων κατά της κακοποίησης

δ) η συγκατάθεση υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις, για περαιτέρω επικοινωνία με σκοπό την ενημέρωσή σας για τις δράσεις και δραστηριότητες του Συνδέσμου ή την χρήση των στοιχείων για ερευνητικούς σκοπούς

 

 1. Προσωπικά Δεδομένα τα οποία σχετίζονται με την παρακολούθηση Συνεδριών Συμβουλευτικής / Θεραπευτικής Διαδικασίας (πχ Θεραπευτικά Συμβόλαια , Συναντήσεις Συμβουλευτικής, Κοινωνικό/οικογενειακό ιστορικό ) / με στόχο την υποστήριξη της ψυχικής υγείας του ωφελούμενου προσώπου  και την διαμόρφωση πλάνου παρέμβασης:

Εν προκειμένω περιλαμβάνονται:

 • Όλα τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας του Ωφελούμενου προσώπου, όπως ονοματεπώνυμο, φύλο, διεύθυνση κατοικίας, ημερομηνία γέννησης, ηλικία, διεύθυνση email, μορφωτικό επίπεδο και επαγγελματική κατάσταση, δεδομένα ειδικής κατηγορίας προσωπικού χαρακτήρα (όπως η υπηκοότητα του ωφελούμενου προσώπου, φυλετική ή εθνική καταγωγή), δεδομένα ειδικής κατηγορίας προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την σωματική, ψυχική ή πνευματική υγεία ή κατάσταση του ωφελούμενου προσώπου (φαρμακευτική αγωγή , ιατρικές εξετάσεις, ιατρικές βεβαιώσεις κ.λπ., ιατρική παρακολούθηση ), στοιχεία ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης – ασφαλιστικού φορέα
 • Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ανήλικων τέκνων, δηλαδή ονοματεπώνυμο, φύλο, ημερομηνία γέννησης, ηλικία, κατοικία-Συμπεριφορικά δεδομένα και κοινωνικό ιστορικό, καταγραφή συχνότητας κατανάλωσης ουσιών (ενδεικτικά καφεΐνης, ναρκωτικών, ουσιών , καπνίσματος, αλκοόλ, συνταγογραφημένες και μη ψυχοτρόπες ουσίες), ενδεχόμενα περιστατικά κακοποίησης ή βίας ή αυτοκτονικών τάσεων
 • Σημαντικά περιστατικά και γεγονότα της ζωής του ωφελούμενου, Προσδοκίες και αιτήματα του ωφελούμενου από την θεραπευτική/ συμβουλευτική διαδικασία
 • Οικογενειακό ιστορικό, περιστατικά κακοποίησης, βίας, ενέργειες ωφελούμενου που έχουν ήδη γίνει από τον ίδιο για την αντιμετώπισή του (πχ επαφή με αστυνομία, δικηγόρο, ιατρό)

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία παρέχονται οικειοθελώς από το ίδιο το ωφελούμενο πρόσωπο προς τον Σύνδεσμο και καταγράφονται από το προσωπικό/εθελοντές μας σε σχετικά έντυπα (έντυπα κοινωνικού ιστορικού, έντυπα παρακολούθησης και συναντήσεων συμβουλευτικής, έντυπα κέντρου υποδοχής συμβουλευτικού κέντρου, τεστ αξιολογήσεων ή εκτίμησης κινδύνων κλπ) Σε περίπτωση δε προσωπικών δεδομένων ανηλίκου που έρχεται σε απευθείας επαφή με τον Σύνδεσμο, σε συνάρτηση με υπηρεσίες πρόληψης ή παροχής συμβουλών (ενδεικτικά επαφή με τη γραμμή S.O.S ) που προσφέρονται άμεσα στο ανήλικο, δεν συνίσταται αρχικά η συγκατάθεση από το πρόσωπο που είναι ο νόμιμος αντιπρόσωπός του, εκτός αν ορίζεται άλλως από ειδικότερες νομοθετικές προβλέψεις.

Σκοπός Συλλογής και Χρήσης:

Η συλλογή και επεξεργασία είναι αναγκαία ιδίως, για την εξακρίβωση της ταυτότητας του ωφελούμενου και εκτίμηση της κατάστασης καθώς και για την διαμόρφωση της έννοιας “θεραπευτικής σχέσης” μεταξύ ωφελούμενου και Συνδέσμου για την παροχή της κατάλληλης υποστήριξης και θεραπευτικής προσέγγισης πάνω στην οποία δομείται η θεραπευτική σχέση . Είναι επίσης απαραίτητα για την εκτίμηση της κατάστασης και την διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού πλάνου παρέμβασης του Συνδέσμου για την αντιμετώπιση της κατάστασης και την παροχή μιας ωφέλιμης , αποτελεσματικής και λειτουργικής στήριξης προς το ωφελούμενο υποκείμενο.. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο λόγω ειδικών συνθηκών, επιχειρείται η παραπομπή σε αρμόδιους φορείς (ενδεικτικά σε Δικηγόρο, Ψυχίατρο, Δημόσιους Φορείς και Δημόσιες Αρχές) προς ακόμη μεγαλύτερη εξασφάλιση της ψυχικής και σωματικής υγείας του ωφελούμενου προσώπου και της εν γένει προάσπισης των θεμελιωδών δικαιωμάτων αυτού.

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι:

α) η εκτέλεση σύμβασης για την παροχή στο ωφελούμενο υποκείμενο των συμβουλευτικών /θεραπευτικών υπηρεσιών μας ή η πρόθεση για σύναψη αυτής ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου ακόμα και πριν από τη σύναψη.

β) η διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του ωφελούμενου ατόμου  ή τρίτου στις περιπτώσεις αυτοκτονικών τάσεων, εξαρτήσεων από ουσίες ή κακοποίησης ή ενδοοικογενειακής βίας που χρήζουν άμεσης προστασίας και παρέμβασης του Συνδέσμου

γ) η εκπλήρωση των σκοπών και των εννόμων συμφερόντων του Συνδέσμου μας στο πλαίσιο ανάπτυξης της κοινωφελούς μας δράσης και υλοποίησης εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων κατά της κακοποίησης

 

 1. Προσωπικά Δεδομένα τα οποία σχετίζονται με το στάδιο υποβολής αίτησης συμμετοχής στην ομάδα εθελοντών, το στάδιο της διαδικασίας Επιλογής του υποψηφίου προς συμμετοχή στην ομάδα εθελοντών και εν συνεχεία με το στάδιο της σύναψης Σύμβασης Παροχής Εθελοντικής Εργασίας προς τον Σύνδεσμο

Εν προκειμένω περιλαμβάνονται:

 • Όλα τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας του υποψήφιου προς συμμετοχή στην ομάδα των εθελοντών, δηλαδή ονοματεπώνυμο, φύλο, διεύθυνση κατοικίας, ημερομηνία γεννήσης, ηλικία, διεύθυνση email, μορφωτικό επίπεδο και επαγγελματική κατάσταση, δεδομένα ειδικής κατηγορίας προσωπικού χαρακτήρα (όπως η υπηκοότητα του ωφελούμενου προσώπου, φυλετική ή εθνική καταγωγή), εργασιακή εμπειρία και προϋπηρεσία, προσωπικά ενδιαφέροντα, συνημμένο βιογραφικό σημείωμα.
 • Δεδομένα, που αφορούν σε στοιχεία συμπεριφοράς που προέκυψαν από προγράμματα κατάρτισης, που παρακολούθησε το υποκείμενο, συμπεριφορικές δεξιότητες και ιδιότητες του υποκειμένου, δεξιότητες, ικανότητες και ψυχομετρικές ιδιότητες (σκιαγράφηση προφίλ). Όλα τα ανωτέρω στοιχεία παρέχονται οικειοθελώς από τον αιτούντα τη συμμετοχή.
 • Ενδέχεται δε οι εθελοντές να κληθούν να συμμετέχουν σε συναντήσεις  (team meetings) όπου τηρούνται πρακτικά με τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας τους.

Σκοπός Συλλογής και Χρήσης:

Η συλλογή των αναγκαίων προσωπικών δεδομένων, τα οποία είναι απαραίτητα για την πλήρη, αντικειμενική και αξιόπιστη αξιολόγηση των υποψήφιων συμμετεχόντων στον Σύνδεσμο με την ιδιότητα του εθελοντή, χρησιμοποιώντας εν συνεχεία τα συλλεχθέντα προσωπικά δεδομένα με σεβασμό, μόνον για τους σκοπούς της επιλογής ατόμων τα οποία θα καλύψουν τις διαθέσιμες θέσεις παροχής εθελοντικής εργασίας στον Σύνδεσμο με τη σύναψη των αντίστοιχων συμβάσεων στα πλαίσια σύναψης και ορθής εκτέλεσης αυτής.

 Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι:

Η πρόθεση για σύναψη σύμβασης παροχής εθελοντικής εργασίας μεταξύ Συνδέσμου και εθελοντή και εν συνεχεία η σύναψη σύμβασης παροχής εθελοντικής εργασίας με τον Σύνδεσμο και η ορθή εκτέλεση αυτής στα πλαίσια των δράσεων και των έννομων σκοπών του Συνδέσμου.

 

 1. Προσωπικά Δεδομένα τα οποία σχετίζονται με τους εργαζόμενους ή υποψήφιους εργαζόμενους στον Σύνδεσμο: α) κατά την αίτησή τους για πρόσληψη β) κατά τη διαδικασία πρόσληψής του, για την ολοκλήρωση αυτής αλλά και κατά τη διάρκεια της σχέσης εργασίας, γ) κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, η οποία δύναται να λάβει χώρα πριν την πρόσληψη και κατά τη διάρκεια της σχέσης εργασίας.

 

 • Όλα τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας του υποψήφιου εργαζόμενου δηλαδή Ονοματεπώνυμο, Ειδικότητα, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, E-email, Ημερομηνία γέννησης, Τόπος γέννησης, Εθνικότητα, Υπηκοότητα, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ), Οικογενειακή κατάσταση, Προστατευόμενα μέλη, Στρατιωτικές υποχρεώσεις, Ικανότητα οδήγησης, Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου/μοτοσικλέτας, Σπουδές, Γνώση ξένων γλωσσών, Επαγγελματική εμπειρία, Συστάσεις, προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών (αναφορικά με την φυσική ή πνευματική υγεία ή κατάσταση του υποψήφιου) ήτοι Ατομικό ιατρικό ιστορικό, Κάθε άλλη πληροφορία που το ίδιο το υποκείμενο αναφέρει στο Βιογραφικό του Σημείωμα.
 • Ειδικά δε κατά την πρόσληψη επιπρόσθετα: Ονομα πατρός, Όνομα μητρός, Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), Αντίγραφα πτυχίων, Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας, Ασφαλιστικός φορέας, Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού και ΙΒΑΝ, Ιατρικές εξετάσεις (εφόσον απαιτούνται), Αριθμός Μητρώου Εργαζομένου, Θέση εργασίας, Μισθός, Οικογενειακή κατάσταση, Πρόσωπο και τηλέφωνο ανάγκης, Ονοματεπώνυμο συζύγου, Στοιχεία συνοικούντων και συντηρούμενων προσώπων και εξαρτώμενων μελών.
 • Ενδέχεται δε εργαζόμενοι να κληθούν να συμμετέχουν σε συναντήσεις (team meetings) όπου τηρούνται πρακτικά με τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας τους.

 

Σκοπός Συλλογής και Χρήσης:

Η συλλογή και επεξεργασία είναι αναγκαία ιδίως για τη λήψη, συλλογή, κατάταξη και εξέταση των βιογραφικών σημειωμάτων και αιτήσεων πρόσληψης υποψηφίων εργαζομένων, την εν γένει επικοινωνία με τους εργαζομένους, την αναζήτηση και επιλογή κατάλληλων υποψήφιων εργαζομένων, την κλήση σε συνέντευξη και αξιολόγηση κατά τη συνέντευξη των υποψηφίων εργαζομένων, την αποστολή προσφοράς εργασίας και λήψη, τη συλλογή και τήρηση των δικαιολογητικών πρόσληψης των νέων εργαζομένων. Κατά την σύναψη σύμβασης εν συνεχεία, η συλλογή και επεξεργασία είναι αναγκαία πέραν των ανωτέρω, και για την εν γένει επικοινωνία με τους εργαζομένους κατά τη διάρκεια της σύμβασης, για τη συλλογή και τήρηση των δικαιολογητικών πρόσληψης των νέων εργαζομένων, τη σύνταξη, υπογραφή, τήρηση και τον έλεγχο εφαρμογής των συμβάσεων εργασίας, την τήρηση αρχείου καρτέλας προσωπικού του Συνδέσμου, την  επικαιροποίηση και μεταβολή των στοιχείων των εργαζομένων, τη διαχείριση της μισθοδοσίας, των αδειών των εργαζομένων, τη διαχείριση των εκπαιδεύσεων και της αξιολόγησης των εργαζομένων , τη διαχείριση ενδεχόμενης λήξης της συνεργασίας με εργαζόμενο, τη διαχείριση των εκπαιδεύσεων και της αξιολόγησης των εργαζομένων και για την εν γένει τη συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις του Συνδέσμου ως εργοδότη.

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι:

α) Για να ληφθούν μέτρα, κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο β του ΓΚΠΔ στα πλαίσια πρόθεσης σύναψης σύμβασης με υποψήφιο εργαζόμενο ή εν συνεχεία για την σύναψη και την εκτέλεση σύμβασης εργασίας με τον εργαζόμενο που προσλαμβάνει, της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος.

β) Για τη συμμόρφωση του ιδίου του Συνδέσμου, ως υπευθύνου επεξεργασίας, με έννομη υποχρέωσή του, κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο γ του ΓΚΠΔ, όπως λ.χ. συμμόρφωση με υποχρεώσεις που πηγάζουν για τον εργοδότη από την εργατική νομοθεσία.

γ) Η συγκατάθεση του υποκειμένου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α του ΓΚΠΔ, όπως λ.χ. κατά την οικειοθελή αποστολή του βιογραφικού του σημειώματος στις δημοσιευμένες διευθύνσεις του Συνδέσμου.

δ) Για την εκπλήρωση του σκοπού των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει ο Σύνδεσμος ως υπεύθυνος επεξεργασίας, κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ ̓ του ΓΚΠΔ, στο μέτρο που σε αυτά εντάσσεται λ.χ. η επιλογή και πρόσληψη του κατάλληλου υποψηφίου για συγκεκριμένη θέση ή η αξιολόγηση των επιδόσεων του εργαζομένου και η ανταπόκριση στις υποχρεώσεις του από τη σύμβαση εργασίας.

ε) Αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως δεδομένων που αφορούν την υγεία των εργαζομένων, ο Σύνδεσμος προβαίνει σε αυτή, αφενός, όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων της ως υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκάστοτε εργαζομένου ως υποκειμένου των δεδομένων, στον τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας, κατ’ άρθρο 9 παρ. 2 στοιχείο β ̓ του ΓΚΠΔ και αφετέρου, όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής (λ.χ. Ν. 3850/2010), εκτίμησης της ικανότητας προς εργασία του εργαζομένου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 στοιχείο η ̓ του ΓΚΠΔ.

 

 1. Προσωπικά Δεδομένα τα οποία σχετίζονται με τα μέλη του Συνδέσμου

Εν προκειμένω περιλαμβάνονται:

 • Δεδομένα ταυτοπροσωπίας των μελών όπως Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας (ηλεκτρονική και ταχυδρομική διεύθυνση, περιοχή, πόλη, χώρα, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, φαξ, διαδικτυακή διεύθυνση, κ.λπ.) καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που τυχόν το ίδιο μέλος προαιρετικά αναφέρει όπως πχ επάγγελμα, εθελοντισμός που ενδέχεται να συνδέονται με τους σκοπούς του Συνδέσμου μας.
 • Σκοπός Συλλογής και Χρήσης:

Η συλλογή και επεξεργασία είναι αναγκαία ιδίως, για την εκπλήρωση των σκοπών του, την νομότυπη σύσταση, διοίκηση και λειτουργία του Συνδέσμου μας ως Σωματείου μη κερδοσκοπικού σκοπού, την επικοινωνία και επαφή μας με τα μέλη μας για κάθε θέμα που αφορά τον Σύνδεσμο και την εύρυθμη λειτουργία του καθώς και την αποτελεσματική υποστήριξη και προώθηση της σχέσης που δημιουργείται μεταξύ αυτών και του Σωματείου.

 Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι:

α) η εκπλήρωση των σκοπών και των εννόμων συμφερόντων του Συνδέσμου μας στο πλαίσιο ανάπτυξης της κοινωφελούς μας δράσης και υλοποίησης εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων κατά της κακοποίησης

β) η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του  Συνδέσμου ως σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ του Κανονισμού) για τη νομότυπη σύσταση και λειτουργία αυτού.

γ) Τυχόν δεδομένα ειδικών κατηγοριών, όπως θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή δεδομένα υγείας των μελών του, ενδέχεται να συλλέγονται και να επεξεργάζονται με τις κατάλληλες εγγυήσεις του σωματείου στο πλαίσιο των νομίμων δραστηριοτήτων του με σκοπό την ομαλή λειτουργία του ως νομικό πρόσωπο, καθώς και κάθε άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία ή όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου ή όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή όταν τα δικαστήρια ενεργούν υπό τη δικαιοδοτική τους ιδιότητα ή όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος, βάσει του δικαίου της Ένωσης ή κράτους μέλους, το οποίο είναι ανάλογο προς τον επιδιωκόμενο στόχο, σέβεται την ουσία του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων και προβλέπει κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων

δ) η συγκατάθεση μέλους σε περίπτωση που επιθυμεί να λαμβάνει ενημέρωση και προωθητικές ενέργειες, εφόσον το επιλέξει για τις δράσεις του Συνδέσμου, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή μέσω sms στο κινητό σας τηλέφωνο ή μέσω  ταχυδρομείου στην ταχυδρομική σας διεύθυνση.

 

 1. Προσωπικά Δεδομένα τα οποία σχετίζονται με τους προμηθευτές του Συνδέσμου

Εν προκειμένω περιλαμβάνονται:

 • Δεδομένα ταυτοπροσωπίας όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο,
 • στοιχεία επικοινωνίας (ηλεκτρονική και ταχυδρομική διεύθυνση, περιοχή, πόλη, χώρα, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, φαξ, διαδικτυακή διεύθυνση, κ.λπ.) ,
 • Α.Φ.Μ και αρμόδια Δ.Ο.Υ ,
 • είδος προϊόντων και υπηρεσιών

Σκοπός Συλλογής και Χρήσης:

Η συλλογή και επεξεργασία είναι αναγκαία ιδίως για τη επιλογή του προμηθευτή και εν συνεχεία τη σύναψη και επιτυχή εκτέλεση κάθε παραγγελίας του Συνδέσμου προς τον προμηθευτή του βασιζόμενη είτε σε σύμβαση παροχής υπηρεσιών είτε πώλησης αγαθών προς τον Σύνδεσμο. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην αναζήτηση των κατάλληλων, φερέγγυων και αξιόπιστων προμηθευτών και συνεργατών μας για τους οποίους στη συνέχεια τηρούμε αρχείο εγκεκριμένων προμηθευτών.

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι:

α) Για να ληφθούν μέτρα, κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο β του ΓΚΠΔ στα πλαίσια πρόθεσης σύναψης σύμβασης ή εν συνεχεία για την σύναψη και την εκτέλεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών ή πώλησης με τον προμηθευτή με τον οποίο συνεργαζόμαστε, της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος.

β) Για τη συμμόρφωση του ιδίου του Συνδέσμου, ως υπευθύνου επεξεργασίας, με έννομη υποχρέωσή του, κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο γ του ΓΚΠΔ, όπως λ.χ. συμμόρφωση με φορολογικές υποχρεώσεις

γ) Η συγκατάθεση του υποκειμένου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α του ΓΚΠΔ, όπως λ.χ. για την αξιολόγησή του ως προμηθευτή

 

 

 

 

 1. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων:

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται κατά τα ανωτέρω, μπορούν να έχουν:

 • Το προσωπικό μας εργαζόμενοι, εθελοντές , προσωπικό εν γένει και συνεργάτες (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, νομικοί), δεσμευόμενοι πλήρως από ρήτρα εμπιστευτικότητας- δήλωση απορρήτου με την Εταιρεία, σε όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα δεδομένα
 • Οι εξωτερικοί συνεργάτες του Συνδέσμου, που παρέχουν υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης ή νομικής υποστήριξης ή ψυχολογικής υποστήριξης, δεσμευόμενοι από σύμβαση εμπιστευτικότητας με τον Σύνδεσμο, μπορεί να έχουν πρόσβαση σε μέρος των ανωτέρω αναφερόμενων δεδομένων
 • Δημόσιοι φορείς και Οργανισμοί εντός και εκτός Ελλάδος, με τους οποίους έχουμε αναπτύξει δράσεις και συνεργασίες προς εκπλήρωση του σκοπού του Συνδέσμου
 • Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία, αστυνομικές δικαστικές, εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές ή κατά περίπτωση άλλοι τρίτοι, όταν η διαβίβαση ή γνωστοποίηση των δεδομένων επιβάλλεται από τη νομοθεσία, από δικαστική απόφαση της ημεδαπής ή της αλλοδαπής νομοθεσίας ή από απόφαση άλλης Αρχής ή κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Επιπλέον σε περίπτωση νόμιμης διάταξης, υπηρεσιακής εντολής ή επίσημης προκαταρκτικής εξέτασης, ο Σύνδεσμος έχει το δικαίωμα άνευ ετέρου να θέσει τα σχετικά στοιχεία στη διάθεση της αντίστοιχης υπηρεσίας.
 • Να σημειωθεί ότι τρίτα πρόσωπα ως Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με τον Σύνδεσμο να τηρούν εχεμύθεια, να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα σας χωρίς την άδεια του Συνδέσμου να λαμβάνουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας, να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ (GDPR).

 

 

 1. Δικαιώματα Υποκειμένου Προσωπικών Δεδομένων

Ο Σύνδεσμος παρέχει στα υποκείμενα των δεδομένων πλήρη πληροφόρηση για τα δικαιώματά τους, όπως τούτα προβλέπονται στον GDPR. Ειδικώς, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να ζητούν:

 • Την πρόσβαση στα δικαιώματά τους (πληροφορίες για την επεξεργασία)
 • Τη λήψη αντιγράφου τηρούμενων προσωπικών δεδομένων (άρθρο 15 GDPR)
 • Τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων
 • Τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων που έχουν παράσχει (άρθρο 17 GDPR)
 • Τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων
 • Τη φορητότητα των προσωπικών τους δεδομένων
 • Να εκφράζουν την εναντίωσή τους στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων
 • Την ανάκληση της συγκατάθεσης τους, σε περίπτωση που έχει δοθεί τέτοια οποτεδήποτε χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκληση της

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, το υποκείμενο μπορεί να απευθύνεται στην έδρα του Συνδέσμου που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης επί της οδού Μεραμβέλλου αριθμ. 56 (τκ 71202), ή  στα τηλέφωνα επικοινωνίας : +30 2810 242121 , φαξ :+30 2810 242121 ή και στην  ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας:   info@kakopoiisi.gr

Ο Σύνδεσμος θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντά στο υποκείμενο εντός τριάντα (30) ημερών.

Εφόσον το Υποκείμενο θεωρεί ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά του, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, παρέχεται σε εκείνον το δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ως αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των δικαιωμάτων του (Ιστοσελίδα : www.dpa.gr,  Ταχυδρομική Διεύθυνση : Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό κέντρο : +30 210 6475600, fax : +30 210 6475628 , e-mail:  contact@dpa.gr» contact@dpa.gr)

 1. Υποχρεώσεις Υποκειμένου Προσωπικών Δεδομένων

Το υποκείμενο που έρχεται με οποιονδήποτε τρόπο κατά τα ανωτέρω σε επαφή με τον Σύνδεσμο (τρίτος που αναφέρει, ωφελούμενος, εμπλεκόμενος, εργαζόμενος εθελοντής κ.λπ.) αποδέχεται τους όρους κατά την παρούσα Πολιτική Προστασίας.

Επιπλέον  αποδέχεται και συμφωνεί ότι οφείλει να παράσχει προς τον Σύνδεσμο τα ακριβή και ορθά δεδομένα και στοιχεία του, ενώ σε περίπτωση αλλαγής αυτών, υποχρεούται να προβαίνει σε άμεση σχετική γνωστοποίηση προς εμάς επικοινωνώντας με έναν από τους παραπάνω τρόπους που αναφέραμε.

 

VII. Χρόνος Διατήρησης Δεδομένων

Ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων κάθε υποκειμένου που αναφέρονται ανωτέρω, καθορίζεται αφενός από το χρονικό διάστημα κατά το οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες του Συνδέσμου, και αφετέρου από τις σχετικές υποχρεώσεις του Συνδέσμου που προβλέπονται στην κείμενη Νομοθεσία (φορολογική κ.λπ.). Σε κάθε περίπτωση το χρονικό αυτό διάστημα δεν δύναται να υπερβαίνει τα δέκα (10) Έτη. Ο εν λόγω χρονικός περιορισμός δεν ισχύει:

 1. Όταν η επεξεργασία διενεργείται με βάση την εκτέλεση σύμβασης, ή/και τη λήψη μέτρων με σκοπό την κατάρτιση σύμβασης (πχ όταν ωφελούμενος λαμβάνει υπηρεσίες στήριξης από τον Σύνδεσμο, ψυχολογική, φιλοξενία, νομική κ.λπ. ή σε συμβάσεις εθελοντών και εργαζομένων) τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζονται (και η απλή αποθήκευση νοείται ως επεξεργασία) για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από την διέπουσα τη σύμβαση, καθώς και όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεσή της ή για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου ή για θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη ή αντίκρουση τυχόν νομικών αξιώσεων που ανακύψουν έως την νόμιμη παραγραφή τους. Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα μπορεί να διατηρούνται ακόμα και για όσο χρονικό διάστημα προσδιορίζεται από λοιπές φορολογικές ή ειδικότερες νομοθετικές διατάξεις.
 2. Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου για νομικούς, φορολογικούς, ελεγκτικούς και λογιστικούς σκοπούς τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.
 3. Για τους σκοπούς προώθησης και ενημέρωση των δράσεων μας και στο μέτρο που η διάθεση των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεση από μέρους σας, τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή, εκτός αν υφίσταται νομικός περιορισμός για την ανάκληση. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.
 4.  Για κάθε περίπτωση εν γένει της προάσπισης των εννόμων συμφερόντων και προώθησης των σκοπών του Συνδέσμου μας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα επεξεργάζονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

VIII. Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό

Ο Σύνδεσμος δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει σε τρίτες χώρες. Ενδεχομένως ωστόσο να χρειαστεί να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα του Υποκειμένου της σε τρίτες χώρες ή σε διεθνή οργανισμό, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις των άρθρων 44 επ. ΓΚΠΔ και υπό την προϋπόθεση ότι υφίστανται εκτελεστά δικαιώματα και αποτελεσματικά ένδικα μέσα για τα υποκείμενα των δεδομένων, με τις κατάλληλες εγγυήσεις του άρθρου 46 του Κανονισμού. Όταν μεταφέρουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σε παραλήπτες σε άλλες χώρες, δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Λαμβάνουμε μέτρα για τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις για την μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε παραλήπτες σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή την Ελβετία που δεν εξασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας. Χρησιμοποιούμε διάφορα μέτρα για να διασφαλίζουμε ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα που μεταφέρονται σε αυτές τις χώρες απολαμβάνουν επαρκή προστασία σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας δεδομένων. Αυτά περιλαμβάνουν ενδεικτικά την υπογραφή των Συμβατικών Ρητρών, την πιστοποίηση ότι ο παραλήπτης έχει υιοθετήσει τους Ευρωπαϊκούς δεσμευτικούς κανόνες.

 1. Ασφάλεια των Δεδομένων

Ο Σύνδεσμός μας δηλώνει ότι έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει την τήρηση της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, για την επίτευξη του κατάλληλου επιπέδου ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των ωφελούμενων/εμπλεκόμενων/ εθελοντών/ εργαζομένων / μελών/ προμηθευτών του του και κάθε εν γένει προσωπικό δεδομένου φυσικού προσώπου εν ζωή που ο Σύνδεσμος ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας συλλέγει και επεξεργάζεται, ενώ δηλώνει έχει λάβει και όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να μην επιτρέπεται η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σε κανέναν άλλο πέρα από τα κατάλληλα εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα και μόνο για τους σκοπούς επεξεργασίας που προβλέπονται και ότι έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητα. Την ανταπόκριση δε των μέτρων ελέγχουμε και επικαιροποιούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Αποθήκευση Αρχείων σε Φυσική Μορφή: Ο Σύνδεσμός μας μπορεί να τηρεί αρχεία σε φυσική, έγχαρτη μορφή, τα οποία περιέχουν προσωπικά δεδομένα (όπως φόρμες συγκατάθεσης, ιστορικό, ερωτηματολόγιο, συνεδρίες συμβουλευτικών/ θεραπευτικών υπηρεσιών  κλπ.) Τηρούμε αυτά τα αρχεία σε φυλασσόμενους χώρους που προστατεύονται από κλειδαριές και στους οποίους έχουν πρόσβαση μόνο όσοι εργαζόμενοι/εθελοντές ή συνεργάτες μας χρειάζεται για σκοπούς που περιγράφονται στη σύμβαση εργασίας τους. Τέλος, για την καταστροφή φυσικών αρχείων χρησιμοποιούμε καταστροφέα εγγράφων, ώστε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να αποκτήσει οποιοσδήποτε πρόσβαση σε αυτά, χωρίς να είναι εξουσιοδοτημένος από εμάς.

Ηλεκτρονική Αποθήκευση- Βάση δεδομένων: Κάποιες προσωπικές σας πληροφορίες θα αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων που διατηρούμε στην έδρα του Συνδέσμου… ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ

Ψευδωνυμοποίηση: Όπου είναι εφικτό έχουμε λάβει το μέτρο μέτρων ψευδωνυμοποίησης, ώστε να διασφαλιστεί, για τη σχετική επεξεργασία δεδομένων ότι οι συμπληρωματικές πληροφορίες για την απόδοση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων διατηρούνται χωριστά. Σε σχετικά έντυπα όπως ενδεικτικά τεστ αξιολογήσεων, εποπτείας διαχείρισης περιστατικών, έκθεση αναφοράς χρησιμοποιούμε ήδη από τον σχεδιασμό  κατ’ άρθρο 25 ΓΚΠΔ τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα της ψευδωνομοποίησης των δεδομένων με χρήση πχ κωδικού περιστατικού ή αριθμού μητρώου προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας των δικαιωμάτων των υποκειμένων.

 

 1. Αλλαγές στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Αυτή η πολιτική απορρήτου μπορεί να επικαιροποιείται ανά διαστήματα σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Θα βρίσκεται πάντοτε αναρτημένος στην επικαιροποιημένη έκδοσή του, σε εμφανές σημείο στην Έδρα του Συνδέσμου.

 

ΧΙ. Επικοινωνήστε μαζί μας

Σε περίπτωση  που επιθυμείτε κάποια διευκρίνιση ή πληροφορία αναφορικά με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, ή έχετε κάποια διαφωνία, επιφύλαξη ή απορία, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας και μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Σύνδεσμό  μας με τους κάτωθι τρόπους επικοινωνίας :στην έδρα του Συνδέσμου στο Ηράκλειο Κρήτης επί της οδού Μεραμβέλλου αριθμ. 56 (τκ 71202), ή  στα τηλέφωνα επικοινωνίας : +30 2810 242121 , φαξ :+30 2810 242121 ή  στην  ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@kakopoiisi.gr, μέσω της φόρμας για υποβολή ερωτήματος

 

ΕΚΔΟΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΙΟΣ 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCAPE