ESCAPE BUTTON

Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου


ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΣΤΗΡΙΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑΣ: «Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία»

     

          1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ       

 Τον Σεπτέμβριο του 2015 ο «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου»,  ολοκλήρωσε το πρόγραμμα «Μαζί για την γυναίκα» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» με δικαιούχο την «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  (ΕΥΣΥΔΕ-ΥΠΕΣ)» και  την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και διοργάνωσε ημερίδα για τα αποτελέσματα του προγράμματος καθώς  και, θεματικά εργαστήρια επαγγελματιών που εμπλέκονται με το ζήτημα της ενδοοικογενειακής/ενδοσυντροφικής βίας.

Μια από τις κυρίες δράσεις που υλοποιήθηκε κατά την διάρκεια του προγράμματος ήταν και ο πρακτικός οδηγός με τίτλο: «Κατανοώντας την Ενδοοικογενειακή/ενδοσυντροφική βία: Πρακτικός οδηγός για επαγγελματίες και Μ.Κ.Ο».  Το εγχείρημα απευθύνεται όχι μόνο σε επαγγελματίες που ασχολούνται με την έμφυλη βία αλλά και σε  οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να  ενημερωθεί σε θέματα που αφορούν την κακοποίηση γυναικών και παιδιών, την ισότητα των φύλων, την ενδοοικογενειακή /ενδοσυντροφική βία και την ενδεδειγμένη διαχείριση και οργάνωση Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και Γυναικείων Οργανώσεων που εμπλέκονται με το φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών.

Τα θεματικά εργαστήρια που πραγματοποιηθήκαν στην ημερίδα λήξης του προγράμματος «Μαζί για την γυναίκα, Κακοποίηση, Ισότητα και ενεργή κοινωνία» βασίστηκαν στα εγχειρίδια για επαγγελματίες (αστυνομικούς, κοινωνικούς λειτουργούς-ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς) που περιλαμβάνονται στον πρακτικό οδηγό Κατανοώντας την Ενδοοικογενειακή/ενδοσυντροφική βία: Πρακτικός οδηγός για επαγγελματίες και Μ.Κ.Ο». Σκοπός των εργαστηριών ήταν η ενεργοποίηση των επαγγελματιών, η ανταλλαγή και η επικοινωνία των δυσκολιών που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν στην καθημερινή πρακτική τους άσκηση, η ευαισθητοποίηση σε θέματα ισότητας των φύλων, η αύξηση της ενσυναίσθησης των επαγγελματιών ως προς τα θύματα ενδοοικογενειακής/ενδοσυντροφικής βίας, η διασύνδεση ανάμεσα στους άμεσα εμπλεκομένους επαγγελματίες καθώς και η συνεργασία με σκοπό την διαμόρφωση καλών πρακτικών αλλά και την ενδεχομένη παραγωγή πρωτοκόλλων και διαδικασιών για την ολιστική αντιμετώπιση των θυμάτων.

2.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

            Ο σχεδιασμός των εργαστηριών βασίστηκε πάνω στα επιστημονικά συμπεράσματα που παράχθηκαν από τον πρακτικό οδηγό για την ενδοοικογενειακή/ενδοσυντροφική βία και για κάθε επαγγελματική ομάδα δόθηκε βάρος  σε μια διαφορετική σκοπιά αντιμετώπισης συμφώνα πάντα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε επαγγέλματος. Η ήμερα διεξαγωγής των εργαστηριών ορίστηκε ως ήμερα διεξαγωγής της τελικής ημερίδας του προγράμματος (16/09/2015) με σκοπό την διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος αλλά και την θέσπιση του θεωρητικού πλαισίου που θεωρήθηκε ιδιαίτερα βοηθητικό και ως ένα κομμάτι εισαγωγής για τα θεματικά εργαστήρια.

Για την συμμέτοχη στα θεματικά εργαστήρια προσκαλέστηκαν επαγγελματίες κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι που εργάζονται σε φορείς (κοινωνικές υπηρεσίες, δήμος, περιφέρεια, πρόνοια, συμβουλευτικός σταθμός Γενικής Γραμματείας Ισότητας κ.α.) σε ιδιώτες αλλά και σε τελειόφοιτους κοινωνικούς επιστήμονες. Επίσης έγινε επίσημη πρόσκληση στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου όπου προσκαλέστηκαν αστυνομικοί (7 γυναίκες αστυνομικοί που ασχολούνται με τα περιστατικά βίας στα αντίστοιχα τμήματα όπου εργάζονται) ενώ, για τους εκπαιδευτικούς στάλθηκε πρόσκληση στην Διεύθυνση Α΄ βάθμίας και Β΄ βάθμίας εκπαίδευσης Ηρακλείου.

Η  ανταπόκριση ήταν  καθώς συμμετείχαν 16 κοινωνικοί επιστήμονες, 10 εκπαιδευτικοί, και 7 γυναίκες αστυνομικοί. Από τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης που χορηγήθηκαν με το τέλος των εργαστήριων η ανατροφοδότηση από τους ιδίους τους επαγγελματίες ήταν πλειοψηφικά θετική. Οι επαγγελματίες ανέφεραν ότι τα θεματικά εργαστήρια ήταν ιδιαίτερα σημαντικά, ότι αντάλλαξαν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην επαγγελματική τους καθημερινότητα, βιώσαν σημαντικά συναισθήματα που τους προβλημάτισαν, ενώ ανακάλυψαν τρόπους αντιμετώπισης περιστατικών που δεν γνώριζαν. 

3.Αποτελέσματα –συμπεράσματα εργαστηριών

 Τα εργαστήρια επαγγελματιών που ολοκληρωθήκαν στις 16/09/2015 έδωσαν μια μοναδική ευκαιρία σε επαγγελματίες που έρχονται καθημερινά σε επαφή με γυναίκες θύματα βίας να ανταλλάξουν εμπειρίες, απόψεις και γνώσεις πάνω στο ζήτημα και, να δημιουργήσουν μια κοινή γραμμή αντιμετώπισης στην τοπική κοινωνία και κατά αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσουν τις συνθήκες για ενιαίες παρεμβάσεις αρχικά σε επίπεδο συνεργασίας και στην συνεχεία να δημιουργήσουν το έδαφος για μια ολιστική αντιμετώπιση του φαινόμενου σε τοπικό επίπεδο.

Πιο συγκεκριμένα από τα αποτελέσματα των εργαστηριών για τους αστυνομικούς κατέληξαν στα εξής συμπεράσματα:

 • Την αναγκαιότητα για ενιαία πρωτοκόλλα διαχείρισης περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας
 • Την στενή συνεργασία της αστυνομίας με φορείς και οργανώσεις για την αντιμετώπιση της βίας
 • Την επιπλέον ευαισθητοποίηση των αστυνομικών κατά την πρώτη επαφή με θύματα ενδοοικογενειακής βίας
 • Την αναγκαιότητα εκπαιδεύσεων, ενημέρωσης και, εργαστηριών για τους αστυνομικούς που έρχονται σε επαφή με περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας

Για την ομάδα των εκπαιδευτικών τα αποτελέσματα κατέληξαν στα έξης συμπεράσματα:

 • Την ανάγκη ύπαρξης ενός πρωτοκόλλου που θα τους καθοδηγεί ως προς το πώς θα αντιμετωπίσουν την αποκάλυψη βίας από τους μαθητές/μαθήτριες
 • Την διασύνδεση με εξειδικευμένους φορείς και ειδικούς που θα τους υποστηρίζουν στην διαχείριση τέτοιου είδους περιστατικών
 • Την ανάγκη επίγνωσης των ορίων του ρολού του εκπαιδευτικού (π.χ ούτε ειδικός ψυχικής υγείας ούτε αμέτοχος θεατής)
 • Η χρησιμότητα του οδηγού για επαγγελματίες εκπαιδευτικούς (τμήμα του όποιου παρουσιάστηκε στο εργαστήριο)  στην καθημερινή πρακτική τους και η αναγκαιότητα σεμιναρίων και εργαστηριών που θα δίνουν κατευθύνσεις ως προς την διαχείριση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας

Τέλος, για την ομάδα των κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων τα αποτελέσματα συνοψίζονται στα έξης:

 • Η χρησιμότητα συνεχούς εκπαίδευσης  και επιμόρφωσης πάνω σε ζητήματα έμφυλης βίας και ισότητας των φύλων
 • Η ανάγκη ανάπτυξης συμβουλευτικών θεραπευτικών δεξιοτήτων (ενσυναίσθηση, άνευ όρων αποδοχή, βιωματικές ασκήσεις κλπ) έτσι ώστε να αποφευχθούν περιστατικά δευτερογενούς τραυματισμού. 
 • Η ανάγκη θέσπισης συμβουλευτικών  εργαλείων για την αξιοπιστία της συμβουλευτικής διαδικασίας
 • Η ολιστική και επιτυχημένη συνεργασία μεταξύ των ειδικοτήτων για την διασφάλιση της επανένταξης των γυναικών θυμάτων βίας
 • Η ανάπτυξη αμεροληψίας των συμβουλών 
 • Βιωματικές, εκπαιδευτικές και, εποπτικές διαδικασίας που να διευκολύνουν τους ειδικούς ψυχικής υγείας στο δύσκολο έργο τους άλλα και να τους προστατεύουν από επαγγελματική εξάντληση (Burnout)

Για τον «Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων» η διεξαγωγή των πρώτων θεματικών εργαστηριών  σηματοδοτεί και  την έναρξη μιας σειράς εκπαιδεύσεων που σχεδιάζει να εφαρμόζει ο Φορέας  σε τακτά χρονικά διαστήματα σε ομάδες επαγγελματιών (αστυνομικούς, εκπαιδευτικούς, ιατρικό προσωπικό, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους)  είτε με την μορφή προγραμμάτων είτε με την μορφή εκπαιδεύσεων .