Γραμμή Ελπίδας: 801 11 16000

Ενημέρωση για τα δικαιώματα των ηλικιωμένων στον Οίκο Υπερηλίκων Καλοκαιρινού

Δικαιώματα Ηλικιωμένων Γυναικών:  Το δικαίωμα στη ζωή. Το δικαίωμα να μην υποβάλλονται σε βασανιστήρια ή να μην υπόκεινται σε απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση. Το δικαίωμα στο σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, της κατοικίας και […]

Διαβάστε Περισσότερα…

ESCAPE