Γραμμή Ελπίδας: 801 11 16000

CYBERSAFE

Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Ν. Ηρακλείου συνεχίζει να υλοποιεί  το έργο με τίτλο Changing Attitudes among teenagers on Cyber Violence against Women and Girls (Αλλαγή Αντιλήψεων των εφήβων σχετικά με την Βία […]

Διαβάστε Περισσότερα…

“DIS.CO.” ERASMUS+ KA2, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ERASMUS+ Βασική Δράση 2 Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης DISCO  – Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στην «Συμβουλευτική Εξ Αποστάσεως» για επαγγελματίες στον τομέα συμβουλευτικής γυναικών θυμάτων βίας ή κακοποίησης Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων […]

Διαβάστε Περισσότερα…

«ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ»

Ο φορέας υλοποιεί, ως Φορέας Διαχείρισης, το Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη», με τίτλο σχεδίου «ΑΝ-ΟΊΚΩ», που στοχεύει στην παροχή στέγασης και επαγγελματικής αποκατάστασης, καθώς και επαγγελματικής συμβουλευτικής σε άστεγους της περιφέρειας μας, το οποίο χρηματοδοτείται […]

Διαβάστε Περισσότερα…

“EQUAL YOUTH” ERASMUS+ KA1, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – “EVS, VOLUNTEERING TO SUPPORT WOMEN RIGHTS”

Ο φορέας συντονίζει (Επικεφαλής Εταίρος) τα διακρατικά έργα “Volunteering to Support Women Rights” και “Equal Youth”, τα οποία δίνουν την ευκαιρία σε νέους από την Ευρώπη να εργαστούν εθελοντικά στον φορέα μας για 10 μήνες, […]

Διαβάστε Περισσότερα…

ΑΝΑΔΟΧΗ ΠΑΙΔΙΩΝ (2010 – ΣΗΜΕΡΑ)

Ο Σύνδεσμος από το 2010 υλοποιεί έργα για την προώθηση της μεθόδου των ανάδοχων οικογενειών στην τοπική κοινωνία. Διαδοχικές συσκέψεις με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και την Γενική Γραμματεία Ισότητας έχουν λάβει χώρα σε […]

Διαβάστε Περισσότερα…

ΑΝ – ΟΙΚΩ

«Στέγαση και Επανένταξη», Σχέδιο Δράσης Αν- Οίκω Το πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη», Σχέδιο Δράσης Αν- Οίκω, υλοποιείτε στο πλαίσιο των Δράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους, υπό την εποπτεία του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας Ανθρώπινου Δυναμικού, […]

Διαβάστε Περισσότερα…

ESCAPE