Γραμμή Ελπίδας: 801 11 16000

“DIS.CO.” ERASMUS+ KA2, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ERASMUS+ Βασική Δράση 2 Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης DISCO  – Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στην «Συμβουλευτική Εξ Αποστάσεως» για επαγγελματίες στον τομέα συμβουλευτικής γυναικών θυμάτων βίας ή κακοποίησης   Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων […]

Διαβάστε Περισσότερα…

TISOVA ERASMUS+ KA2, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Ο φορέας συμμετέχει στο διακρατικό έργο “TISOVA – Training to Identify and Support Older Victims of Abuse”, με στόχο την ανάπτυξη προγράμματος κατάρτισης για επαγγελματίες και εθελοντές στον τομέα της φροντίδας ηλικιωμένων, στην θεματική της […]

Διαβάστε Περισσότερα…

«ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ»

Ο φορέας υλοποιεί, ως Φορέας Διαχείρισης, το Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη», με τίτλο σχεδίου «ΑΝ-ΟΊΚΩ», που στοχεύει στην παροχή στέγασης και επαγγελματικής αποκατάστασης, καθώς και επαγγελματικής συμβουλευτικής σε άστεγους της περιφέρειας μας, το οποίο χρηματοδοτείται […]

Διαβάστε Περισσότερα…

“WHOSEFVA” HTTP://WHOSEFVA-GBV.EU/EL/

Ο φορέας συμμετέχει στο διακρατικό έργο “WHOSEFVA – Working with Healthcare Organisations to support Elderly Female Victims of Abuse”, με στόχο την ανάπτυξη και υλοποίηση παρεμβάσεων για την εξυπηρέτηση και υποστήριξη ηλικιωμένων γυναικών θυμάτων κακοποίησης, […]

Διαβάστε Περισσότερα…

“EQUAL YOUTH” ERASMUS+ KA1, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – “EVS, VOLUNTEERING TO SUPPORT WOMEN RIGHTS”

Ο φορέας συντονίζει (Επικεφαλής Εταίρος) τα διακρατικά έργα “Volunteering to Support Women Rights” και “Equal Youth”, τα οποία δίνουν την ευκαιρία σε νέους από την Ευρώπη να εργαστούν εθελοντικά στον φορέα μας για 10 μήνες, […]

Διαβάστε Περισσότερα…

ΑΝΑΔΟΧΗ ΠΑΙΔΙΩΝ (2010 – ΣΗΜΕΡΑ)

Ο Σύνδεσμος από το 2010 υλοποιεί έργα για την προώθηση της μεθόδου των ανάδοχων οικογενειών στην τοπική κοινωνία. Διαδοχικές συσκέψεις με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και την Γενική Γραμματεία Ισότητας έχουν λάβει χώρα σε […]

Διαβάστε Περισσότερα…

ΑΝ – ΟΙΚΩ

«Στέγαση και Επανένταξη», Σχέδιο Δράσης Αν- Οίκω Το πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη», Σχέδιο Δράσης Αν- Οίκω, υλοποιείτε στο πλαίσιο των Δράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους, υπό την εποπτεία του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας Ανθρώπινου Δυναμικού, […]

Διαβάστε Περισσότερα…

ESCAPE