Γραμμή Ελπίδας: 801 11 16000

“WHOSEFVA” HTTP://WHOSEFVA-GBV.EU/EL/

Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου συμμετέχει στο διακρατικό έργο “WHOSEFVA – Working with Healthcare Organisations to support Elderly Female Victims of Abuse”, με στόχο την ανάπτυξη και υλοποίηση παρεμβάσεων για την εξυπηρέτηση και υποστήριξη […]

Διαβάστε Περισσότερα…

ESCAPE