Γραμμή Ελπίδας: 801 11 16000

ΑΝ – ΟΙΚΩ

  • Το πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη», Σχέδιο Δράσης Αν- Οίκω, υλοποιείτε στο πλαίσιο των Δράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους, υπό την εποπτεία του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας Ανθρώπινου Δυναμικού, του Υπουργείου Πρόνοιας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης . Στο Ηράκλειο πραγματοποιείται με την ονομασία σχεδίου δράσης  «Αν-οίκω», από τον Αύγουστο του 2015, με τελική ημερομηνία λήξης του Έργου 31/12/2017.
  • Τελικός Δικαιούχος του προγράμματος είναι ο Δήμος Ηρακλείου, ενώ την διαχείριση του έργου την έχει αναλάβει ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα τα οποία διαβιούσαν σε ακατάλληλες συνθήκες ή είναι άστεγοι σύμφωνα με την πανευρωπαϊκή ορολογία, ή κινδυνεύουν να μείνουν άστεγοι λόγο οικονομικής δυσκολίας να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες τους.
  • Μέσα από το Πρόγραμμα, έχουν ωφεληθεί μέχρι στιγμής 31 άτομα, ενώ για το 2017,  έχουν προστεθεί 11 επιπλέον άτομα.
  • Ο στόχος μέσα από το Πρόγραμμα είναι κατά τη διάρκεια του, να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε ένα μέρος μιας ασθενέστερης οικονομικά ομάδας συμπολιτών μας. Απορροφώντας τα οικονομικά άγχη της διαβίωσης τους, τους δίνουμε την ευκαιρία να επανασυγκροτηθούν, να φτιάξουν τις προτεραιότητες τους, να διορθώσουν εσφαλμένες αντιλήψεις,  απόρροια της χρόνιας αστεγίας τους.
  • Επίσης, μέσα από την  εργασιακή επανένταξη τους, στόχος μας είναι οι ωφελούμενοι μας να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, να νιώσουν ότι είναι ξανά ωφέλιμοι και παραγωγικοί, και εν τέλει να ανεξαρτητοποιηθούν. Η τοποθέτηση των ωφελούμενων σε θέσεις εργασίας επετεύχθη µέσα από τη στοχευόμενη διασύνδεσή τους µε την αγορά εργασίας ή µέσω άλλων µορφών προώθησης προς την απασχόληση, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο και τοπικές επαγγελματικές Ομοσπονδίες.
ESCAPE