Γραμμή Ελπίδας: 801 11 16000

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ» ΔΡΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Ο Φορέας έδρασε ως μέλος της τοπικής Αναπτυξιακής Σύμπραξης εντασσόμενης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013,ΤΟΠΕΚΟ, Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ».

ESCAPE