Γραμμή Ελπίδας: 801 11 16000

ΑΝΑΔΟΧΗ ΠΑΙΔΙΩΝ (2010 – ΣΗΜΕΡΑ)

Ο Σύνδεσμος από το 2010 υλοποιεί έργα για την προώθηση της μεθόδου των ανάδοχων οικογενειών στην τοπική κοινωνία. Διαδοχικές συσκέψεις με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και την Γενική Γραμματεία Ισότητας έχουν λάβει χώρα σε τοπικό επίπεδο, με στόχο την προώθηση της μεθόδου της αναδοχής στα στελέχη των κοινωνικών υπηρεσιών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

ESCAPE