Γραμμή Ελπίδας: 801 11 16000

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ – Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (2013-2015)

Ο φορέας σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και άλλες ΜΚΟ, συμμετείχε στο πρόγραμμα «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Ηρακλείου», Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 με τίτλο «Πλήρης Ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο φορέας μας διαχειρίστηκε το Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Αστέγων στο Δήμο Ηρακλείου στο πλαίσιο τοπικής εταιρικής σύμπραξης φορέων συμμετέχοντας στις τοπικές πρωτοβουλίες αντιμετώπισης της φτώχειας για οικογένειες που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ηρακλείου και άλλους τοπικούς φορείς, επίσης παρείχε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, δωρεάν ιατρική και ψυχολογική στήριξη σε οικογένειες που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης από τις σκληρές συνέπειες της οικονομικής κρίσης.

ESCAPE