Γραμμή Ελπίδας: 801 11 16000

Η ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (2016-2017)

Το Ίδρυμα Κωστοπούλου, έπειτα από αίτημα του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου (Ιούλιος 2016), ενέκρινε χορηγία ύψους 5.000 ευρώ για την υλοποίηση εκπαιδευτικών παρεμβάσεων σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Ηρακλείου. Στο πλαίσιο της χορηγίας αυτής ο Σύνδεσμος ανέπτυξε ενημερωτικό φυλλάδιο για εφήβους και πραγματοποίησε, κατά την σχολική χρονιά 2016-2017, παρέμβαση βιωματικού χαρακτήρα σε 7 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον νομό Ηρακλείου, με θέμα«Η έμφυλη βία στην εφηβική ηλικία».

ESCAPE