Γραμμή Ελπίδας: 801 11 16000

«Η ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ»

Δράση ευαισθητοποίησης των παιδιών για την ενδο-οικογενειακή βία.

ESCAPE