Γραμμή Ελπίδας: 801 11 16000

«ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ» ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΝΔΟ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ

Ολοκληρωμένο διετές πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Γενική Γραμματεία Ισότητας για την ευαισθητοποίηση και παρέμβαση για την ενδο-οικογενειακή βία. Το έργο περιλάμβανε δράσεις ευαισθητοποίησης τεκμηρίωσης αρχείου περιστατικών, οργάνωση συμβουλευτικής σε γυναίκες που εντάσσονται στις Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες, διοργάνωση εκδηλώσεων για την ενδο-οικογενειακή βία, την συγγραφή Βιβλίου – Οδηγού για την ενδο-οικογενειακή βία, την Συμβουλευτική γυναικών θυμάτων ενδο-οικογενειακής βίας καθώς και την δομημένη διαχείριση του σώματος εθελοντών του οργανισμού.

ESCAPE