Γραμμή Ελπίδας: 801 11 16000

«ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ»

Ο φορέας υλοποιεί, ως Φορέας Διαχείρισης, το Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη», με τίτλο σχεδίου «ΑΝ-ΟΊΚΩ», που στοχεύει στην παροχή στέγασης και επαγγελματικής αποκατάστασης, καθώς και επαγγελματικής συμβουλευτικής σε άστεγους της περιφέρειας μας, το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ESCAPE