Γραμμή Ελπίδας: 801 11 16000

ASAP2.0

Η ανάγκη για αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των προγραμμάτων δραστών και των υπηρεσιών υποστήριξης θυμάτων είναι μία από τις βασικές στρατηγικές για την πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας καθώς και την αντιμετώπιση των αυξημένων περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που προκαλείται από τον COVID-19. Μία από τις κύριες προκλήσεις που είχαν να αντιμετωπίσουν οι πάροχοι υπηρεσιών κατά τη διάρκεια του κορωνοϊού ήταν η στροφή στη διαδικτυακή εργασία που δυσκόλεψε τον ακριβή εντοπισμό και την αξιολόγηση κινδύνου καθώς και μέτρων προστασίας για τα θύματα. Στις περιπτώσεις όπου υπήρξε συνεργασία μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών ενδοοικογενειακής βίας, η διαχείριση των υποθέσεων και εξεύρεση λύσεων κατέστη πιο εφικτή.Σε αυτό το πλαίσιο το έργο ASAP 2.0 εστιάζει στην πρόληψη της έμφυλης βίας, αντιμετωπίζοντας την αρρενωπότητα και δεσμεύοντας άνδρες και αγόρια. Αυτό το έργο οραματίζεται ως συνέχεια του έργου ASAP και στοχεύει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των θεραπευτικών προγραμμάτων για άνδρες δράστες μέσω της εφαρμογής μιας συστημικής προσέγγισης που βασίζεται στις πειραματικές μεθοδολογίες του ASAP.
Το Έργο μας

 

Το ASAP 2.0 (Systemic approach to prevent and contrast domestic violence – 101049284), στο πλαίσιο του  Προγράμματος «CERV-2021-DAPHNE »  μέσα σε διάστημα δύο ετών (2022-2024) θα αναπτύξει και θα αναβαθμίσει το έργο που επιτελέστηκε στο πλαίσιο του έργου ASAP και θα αυξήσει τις δυνατότητες των προγραμμάτων των δραστών, των υπηρεσιών υποστήριξης θυμάτων και των σχετικών ενδιαφερομένων για την υλοποίηση αποτελεσματικών συνεργασιών για τη βελτίωση της διαχείρισης των δραστών και τη μείωση των κινδύνων για τα θύματα. Το έργο θα:

  • Εκπαιδεύσει μέλη του προσωπικού των εταίρων του έργου, μέσω δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων
  • Αναβαθμίσει και βελτιώσει τα υπάρχοντα εργαλεία για την αντιμετώπιση της βίας στον κυβερνοχώρο, της προστασίας των παιδιών και των ζητημάτων που σχετίζονται με τον Covid, συμπεριλαμβανομένου ενός μοντέλου συμφωνίας για συνεργασία μεταξύ φορέων.
  • Πιλοτική εφαρμογή του πρωτόκολλου σε Ιταλία, Βουλγαρία, Ελλάδα και Κύπρο.
  • Ανάπτυξη εθνικών προγραμμάτων ανάπτυξης ικανοτήτων με στόχο την αναβάθμιση του πρωτοκόλλου στις εμπλεκόμενες χώρες
  • Διάχυση των θεμάτων της ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ των εθνικών και ευρωπαϊκών φορέων.

Το έργο θα προσφέρει αναβαθμισμένα εργαλεία για τη συνεργασία μεταξύ των προγραμμάτων δραστών, υπηρεσιών υποστήριξης θυμάτων και άλλων υπηρεσιών στα Αγγλικά, Γερμανικά, Βουλγαρικά, Ελληνικά και Ιταλικά και ένα πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων, με δυνατότητα αναπαραγωγής σε όλη την ΕΕ.

Η ομάδα μας: 

UCPU, Una Casa per l’Uomo, ΜΚΟ που ειδικεύεται στην πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και της φυλετικής βίας, Ιταλία

Ένωση NAIA, ΜΚΟ στην περιοχή Ταργκόβιστε που στοχεύει στην προώθηση των ίσων δικαιωμάτων και ευκαιριών για γυναίκες και άνδρες σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, Βουλγαρία

UWAH, ΜΚΟ που δραστηριοποιείται στην προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών, ενώ παράλληλα ασχολείται με την ευαισθητοποίηση και την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, Ελλάδα

APHVF/SPAVO, Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια, ΜΚΟ που παρέχει υποστήριξη σε θύματα και δράστες έμφυλης βίας, υλοποιώντας δραστηριότητες ευαισθητοποίησης στο ευρύ κοινό, Κύπρος

WWP EN, Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την εργασία με τους δράστες ενδοοικογενειακής βίας, Γερμανία και Ευρώπη

Υλικό:

Συνέδριο για την Ενίσχυση της Δι-υπηρεσιακής Συνεργασίας

Βρείτε περισσότερα:

ASAP2.0

ESCAPE