Γραμμή Ελπίδας: 801 11 16000

“COMMUN-AID”

Συμμετοχή σε διακρατικό έργο, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος του έργου ήταν η ενίσχυση της ικανότητας των οικιακών βοηθών διαφορετικών εθνοτήτων να αντιδρούν απέναντι στη σεξουαλική βία μέσω παρεμβάσεων που βασίζονται στην κοινωνία.

ESCAPE