Γραμμή Ελπίδας: 801 11 16000

“DIS.CO.” ERASMUS+ KA2, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Ο φορέας συντονίζει (Επικεφαλής Εταίρος) το διακρατικό έργο “DIS.CO. – Development of “at a DIStance” COunselling Skills for professionals in the field of Counselling Women Victims of Violence or Abuse”. Στόχος του έργου είναι η Ενίσχυση των Επαγγελματικών Ικανοτήτων των Επαγγελματιών Συμβουλευτικής Θυμάτων Βίας ή Κακοποίησης, όσον αφορά την «Συμβουλευτική Εξ Αποστάσεως». Το έργο DISCO είναι συνολικής διάρκειας 24 μηνών και αφορά διακρατική συνεργασία για την παραγωγή καινοτομίας. Στο έργο συμμετέχουν συνολικά 9 εταίροι από έξι Ευρωπαϊκές χώρες.

ESCAPE