Γραμμή Ελπίδας: 801 11 16000

“EQUAL YOUTH” ERASMUS+ KA1, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – “EVS, VOLUNTEERING TO SUPPORT WOMEN RIGHTS”

Ο φορέας συντονίζει (Επικεφαλής Εταίρος) τα διακρατικά έργα “Volunteering to Support Women Rights” και “Equal Youth”, τα οποία δίνουν την ευκαιρία σε νέους από την Ευρώπη να εργαστούν εθελοντικά στον φορέα μας για 10 μήνες, με στόχο την προώθηση του εθελοντισμού καθώς και την αύξηση του ενδιαφέροντος των νέων Ευρωπαίων σε θέματα Ισότητας των Φύλων και Δικαιωμάτων της Γυναίκας.

ESCAPE