Γραμμή Ελπίδας: 801 11 16000

GRUNDTVIG – “CERTAINLY MOM”

Συμμετοχή σε διακρατικό έργο, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παροχή υποστήριξης σε Γυναίκες-Μητέρες θύματα Ενδο-οικογενειακής Βίας – Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Σύμπραξη.

ESCAPE