Γραμμή Ελπίδας: 801 11 16000

OPEP DV

Το έργο μας:

Το OPEP-DV (KA220-VET – Cooperation partnerships in vocational education and training) που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, με διάρκεια 36 μήνες (2021-2024) και επικεντρώνεται στην εκπαίδευση των φυσικοθεραπευτών που δουλεύουν με γυναίκες με σκοπό να αποκτούν την ικανότητα αναγνώρισης θυμάτων κακοποίησης, αλλά και της παροχής βοήθειας σε θύματα ενδοοικογενειακής κακοποίησης.

Ο στόχος:

Στόχος του έργου είναι να αναπτύξει ένα αυτόνομο εκπαιδευτικό μάθημα και ένα διαθέσιμο διαδικτυακά σχετικά με την ενδοοικογενειακή κακοποίηση στο οποίο θα έχουν πρόσβαση όλοι οι εν ενεργεία φυσικοθεραπευτές, αλλά και για τις μελλοντικές γενιές, όπως επίσης κι σε εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, όπως νοσηλευτικό προσωπικό, φροντιστές κ.α. που εργάζονται με γυναίκες.

Αξιοσημείωτο είναι ότι κανένα σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν παρέχεται σε φυσικοθεραπευτές σε καμία χώρα της Ευρώπης και συγκεκριμένα αναφορικά με τις χώρες που συνεργάζονται στα πλαίσια του OPEP (Εσθονία, Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρος). Οι ειδικοί της υγείας, ειδικότερα εκείνοι που εργάζονται σε συχνή και στενή επαφή με τους ασθενείς τους, όπως οι φυσικοθεραπευτές, αποτελούν βασικούς παράγοντες για την αναγνώριση σημαδιών κακοποίησης.

Μέσα από το OPEP DV επιδιώκουμε να καλύψουμε τα κενά στις ικανότητες των φυσικοθεραπευτών ώστε να παρέχονται πιο ουσιαστικές και αποτελεσματικές λύσεις στα θύματα ενδοοικογενειακής κακοποίησης.

Οι φορείς:
  • Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου
  • Το Πανεπιστήμιο του Τάρτου
  • Τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Τάρτου
  • Το Κέντρο Υποστήριξης και Πληροφόρησης Γυναικών,
  • Το M&M Profuture Training, S.L
  • Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου

Υλικό: 

  • Έκθεση: Περιγράφει τα κενά των φυσικοθεραπευτών αναφορικά με την αναγνώριση των σημαδιών κακοποίησης.
  • Training programme: Για τους επαγγελματίες υγείας και φυσικοθεραπευτές που έρχονται σε επαφή με θύματα κακοποίησης. Το υλικό θα περιλαμβάνει παιδαγωγικό υλικό και ευρήματα από την Έκθεση μέσα από πραγματικές υποθέσεις. Ο στόχος είναι να παρέχει τις απαραίτητες δεξιότητες για την αναγνώριση της κακοποίησης και την παροχή της απαραίτητης υποστήριξης στα θύματα.
  • MOOC: Ένα διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα το οποίο θα περιλαμβάνει βίντεο με διαλέξεις και προσωπικές εργασίες, εκπαιδευτικό υλικό, quizzes, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στα αγγλικά και με την δυνατότητα υπότιτλων.
  • Συστάσεις Χάραξης Πολιτικής σχετικά με την Φυσικοθεραπεία και την Ενδοοικογενειακή Κακοποίηση.

Βρείτε περισσότερα:

OPEP DV

ESCAPE