Γραμμή Ελπίδας: 801 11 16000

Riskfree

Η έμφυλη βία αποτελεί παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των γυναικών. Ωστόσο, οι στατιστικές δείχνουν ότι η έμφυλη βία εξακολουθεί να αποτελεί διαδεδομένο πρόβλημα σε ολόκληρη την ΕΕ. Ιδιαίτερα κατά την διάρκεια της πανδημίας του Covid 19 και ιδίως κατά τη διάρκεια της καραντίνας υπήρξε αύξηση της βίας κατά των γυναικών τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα μέτρα που εφαρμόστηκαν αύξησαν την έκθεση των γυναικών και των παιδιών στην κακοποιητική συμπεριφορά ενός συντρόφου με αυξημένα επίπεδα άγχους και οικονομική αστάθεια, ενώ περιόρισαν την πρόσβαση των θυμάτων στις υπηρεσίες, αλλά και στην καταγγελία της έμφυλης βίας κατά τη διάρκεια της καραντίνας, δεδομένου ότι λίγες χώρες υιοθέτησαν διαδικτυακές επιλογές προς αντικατάσταση των δια ζώσης επισκέψεων ως βασική παροχή υπηρεσιών. Ακόμη, οι επαγγελματίες δεν ήταν σε θέση ή/και δεν είχαν την ικανότητα να υποστηρίξουν τις γυναίκες που ζητούσαν βοήθεια μέσω διαδικτυακών εργαλείων.

Το Έργο μας:

Το έργο Riskfree (Protection of victims of gender-based violence – response to pandemic challenges – 101049100) που χρηματοδοτείται στα πλαίσια του Προγράμματος «CERV-2021-DAPHNE», αποτελεί ένα διετές (2022-2024) έργο που στοχεύει στην αντιμετώπιση της κακοποίησης κατά γυναικών και κοριτσιών κατά την διάρκεια πανδημίας και στην καταγραφή και αναγνώριση αυξημένων κινδύνων για το θύμα σε περιόδους πανδημίας.

Ο Στόχος: 

Ομάδες στόχοι του έργου είναι:

 • οι επιζώσες έμφυλης βίας,
  • μετανάστριες
  • θύματα trafficking στις βαλκανικές χώρες, όπως η Κροατία, η Ελλάδα, η Σλοβακία, η Σλοβενία και η Ουγγαρία,
 • φορείς παροχής υπηρεσιών και οι επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή με θύματα έμφυλης βίας (αστυνομία, δικαστικοί, εργαζόμενοι/ες σε κοινωνικές δομές) και ευρύ κοινό που θα ενημερωθεί για την έμφυλη βία μέσω των εκστρατειών ενημέρωσης.

Σκοπός του έργου είναι να αντιμετωπιστεί η αύξηση της έμφυλης βίας κατά την πανδημία, εξετάζοντας λεπτομερώς το φαινόμενο, εντοπίζοντας το αυξημένο επίπεδο κινδύνου για τα θύματα στα πλαίσια μίας πανδημίας και αναπτύσσοντας ένα αναβαθμισμένο πρωτόκολλο και μια επικαιροποιημένη μεθοδολογία εκτίμησης κινδύνου, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια της παροχής υπηρεσιών στα θύματα μέσω νέων τρόπων παροχής υποστήριξης, ενισχύοντας τις ικανότητες των εργαζομένων πρώτης γραμμής για την υποστήριξη
των θυμάτων και εφαρμόζοντας εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού με στόχο την προάσπιση της μηδενικής ανοχής στη βία κατά κατά των γυναικών και των κοριτσιών και την ενημέρωση των γυναικών για το πώς μπορούν να ζητήσουν βοήθεια.

Τα Αποτελέσματα: 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι:

 • να προσδιοριστούν οι τρέχουσες ανάγκες των γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας μέσω της εκτίμησης των αναγκών σε κάθε χώρα με βιβλιογραφική και έρευνα πεδίου,
 • να ενισχυθεί η προστασία και η υποστήριξη για τις γυναίκες θύματα μέσω της ανάπτυξης εργαλείου εκτίμησης κινδύνου και πρωτοκόλλου για διαδικτυακή συμβουλευτική,
 • να ενισχυθεί η προστασίας των θυμάτων μέσω της κατάρτισης των επαγγελματιών και των φορέων ώστε να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν τα πρώιμα σημάδια της έμφυλης βίας, καθώς και τις περιπτώσεις υψηλού κινδύνου,
 • να ενδυναμωθούν τα θύματα έμφυλης βίας μέσω σεμιναρίων ανάπτυξης δεξιοτήτων, δωρεάν νομικής βοήθειας και ψυχολογικής συμβουλευτικής, καθώς και υποστήριξης στην εξεύρεση εργασίας,
 • να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού αναφορικά με την έμφυλη βία και η ενημέρωση των επιζησάντων έμφυλης βίας για το πώς να ζητήσουν βοήθεια μέσω δράσεων επικοινωνίας και εκστρατειών ενημέρωσης.

Εταίροι: 
Το έργο συντονίζεται από το Αυτόνομο Σπίτι Γυναικών του Ζάγκρεμπ (AWHZ) από την Κροατία, σε συνεργασία με τις ακόλουθες οργανώσεις-εταίρους: Κέντρο Γυναικών Θυμάτων Πολέμου (ROSA) από την Κροατία, Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν.Ηρακλείου (UWAH) από την Ελλάδα, Ένωση για τη Μη Βίαιη Επικοινωνία (DNK) από τη Σλοβενία, Fenestra από τη Σλοβακία και Ένωση Γυναικών για τις Γυναίκες Μαζί Ενάντια στη Βία (NANE) από την Ουγγαρία.

Υλικό:

Εθνική Έκθεση για τις διαδικασίες Εκτίμησης Κινδύνου

Φυλλάδιο Έργου

Φυλλάδιο Καμπάνιας RiskFree

Βίντεο Καμπάνιας RiskFree

ESCAPE