Γραμμή Ελπίδας: 801 11 16000

TISOVA ERASMUS+ KA2, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ERASMUS+ Βασική Δράση 2 Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

TISOVA Εκπαίδευση στην Αναγνώριση και

Υποστήριξη Ηλικιωμένων Θυμάτων Κακοποίησης

Ο «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου», συμμετέχει στην υλοποίηση του  Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ «T.I.S.O.V.A.: Εκπαίδευση στην Αναγνώριση και Υποστήριξη Ηλικιωμένων Γυναικών Θυμάτων Βίας (2017-2020)».

Βασικός σκοπός του έργου είναι η κατάρτιση των επαγγελματιών φροντίδας αλλά και των ίδιων των ηλικιωμένων, αναφορικά με την αναγνώριση και την παροχή υποστήριξης σε ηλικιωμένα θύματα κακοποίησης.

Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι του προγράμματος είναι:

 1. Να σχεδιαστεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο θα παρέχει ενεργές και καινοτόμες μαθησιακές ευκαιρίες στην θεματική της βίας κατά των ηλικιωμένων, και κυρίως των γυναικών, σε δύο βασικές ομάδες-στόχους:
  • Επαγγελματίες και Εθελοντές φροντίδας ηλικιωμένων και Άτομα που συναναστρέφονται με ηλικιωμένους στο πλαίσιο Κέντρων Φροντίδας Ηλικιωμένων, Ομάδων Ηλικιωμένων κ.α.
  • Ηλικιωμένους, ηλικίας 55-75, οι οποίοι συμμετέχουν σε τέτοια περιβάλλοντα.
 2. Να ενδυναμώσει τις ικανότητες των επαγγελματιών και εθελοντών που εργάζονται με ηλικιωμένους, στο να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ηλικιωμένων γυναικών θυμάτων βίας,
 3. Να συνεισφέρει στην βαθύτερη κατανόηση των εμπειριών και αναγκών των ηλικιωμένων (γυναικών) θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας,
 4. Να συνεισφέρει στην ενδυνάμωση των ίδιων των ηλικιωμένων στο να αναζητήσουν στήριξη ή να αναλάβουν άλλη δράση ώστε να «σπάσουν» τον κύκλο της βίας,
 5. Να συνεισφέρει στην υλοποίηση πολιτικών σχετικών με την κακοποίηση ηλικιωμένων, κυρίως σε σχέση με την έμφυλη διάσταση τους.

Σύμφωνα με έρευνες, μία στις τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες έχουν κάποια πρόσφατη εμπειρία κακοποίησης από άτομο που βρίσκεται στο στενό τους περιβάλλον (σύντροφος/σύζυγος, ενήλικο τέκνο, συγγενείς, εγγόνι). Τα είδη κακοποίησης περιλαμβάνουν: παραμέληση, σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική, και/ή οικονομική κακοποίηση. Η συναισθηματική κακοποίηση αποτελεί το πιο συνηθισμένο είδος (23,6%), και ακολουθείται από την οικονομική κακοποίηση (8,8%), καταπάτηση των δικαιωμάτων (6,4%), παραμέληση (5,4%), σεξουαλική κακοποίηση (3,1%) και σωματική κακοποίηση (2,5%). Επιπλέον, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι εμπειρίες κακοποίησης στην ενήλικη ζωή, δημιουργούν ένα «σωρευτικό τραύμα», που για τον ηλικιωμένο είναι δυσκολότερο να διαχειριστεί. Το ζήτημα της κακοποίησης ηλικιωμένων γίνεται ακόμη πιο σημαντικό αν ληφθεί υπόψη η αναμενόμενη αύξηση του πληθυσμού των άνω των 65 (από 18% σε 28%), αλλά και των ατόμων άνω των 80 ετών (από 5% σε 12%), στην Ευρώπη. Οι γυναίκες αποτελούν τα 2/3 των ατόμων άνω των 75 ετών, και το 71% των ατόμων άνω των 85 ετών, στην Ευρώπη. Οι ηλικιωμένες γυναίκες συνήθως αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο κακοποίησης από ότι οι άντρες, λόγω των δεδομένων κοινωνικών συνθηκών.

Το έργο “TISOVA” στοχεύει στην βελτίωση της κατάστασης, εξασφαλίζοντας πως οι εργαζόμενοι σε κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων, καθώς και οι ίδιοι οι ηλικιωμένοι, κατέχουν τις δεξιότητες να αναγνωρίζουν τις ηλικιωμένες γυναίκες θύματα βίας και να τις παραπέμπουν σε κατάλληλες υπηρεσίες στήριξης.

Στο έργο συμμετέχουν 5 εταίροι από 4 Ευρωπαϊκές χώρες:
– MTU NAISTE TUGI- JA TEABEKESKUS, https://naistetugi.ee/ , Εσθονία
– Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Ν. Ηρακλείου, https://kakopoiisi.gr , Ελλάδα
– Voimaa Vanhuuteen – osk Voiva – Empowering Old Age Coop, http://www.voiva.fi/en/home/ , Φινλανδία
– TARTU ULIKOOL, https://www.ut.ee/en , Εσθονία
– Women Against Violence Europe Δίκτυο, https://www.wave-network.org/ , Αυστρία

 

Μαθησιακοί στόχοι και σκοποί του εκπαιδευτικού προγράμματος

Αυτό το εγχειρίδιο περιλαμβάνει την έρευνα και την εμπειρία που απορρέουν από το έργο
TISOVA και ενσωματώνει την ανατροφοδότηση από άτομα –συμπεριλαμβανομένων και των ηλικιωμένων ατόμων που εμπλέκονται στις δράσεις του έργου TISOVA. Η ενότητα για τα ηλικιωμένα άτομα έχει ως στόχο να χρησιμεύσει για τις παρεμβάσεις σε ηλικιωμένα άτομα που βιώνουν ή έχουν βιώσει βία.

 

TISOVA Greek Course


Περιγραφή του Online Course(https://www.wave-network.org/tisova/tisova-greek-course/) 

To online course παρέχει πληροφορίες σχετικά με την αναγνώριση των ηλικιωμένων γυναικών θυμάτων βίας και τους τρόπους ενδυνάμωσης τους. Aπευθύνεται σε άτομα τα οποία απασχολούνται σε δομές προστασίας ηλικιωμένων, καθώς και στους ίδιους τους ηλικιωμένους. Επιχειρεί να καλύψει τόσο θεωρητικό υλικό, όσο και πρακτικές γνώσεις, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους επαγγελματίες που εργάζονται στο πεδίο. Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του.

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού online course οι συμμετέχοντες: θα μπορούν να:

– Αναγνωρίζουν & να περιγράφουν τις διάφορες μορφές βίας κατά των ηλικιωμένων, όπως επίσης και τους παράγοντες κινδύνου & τους προστατευτικούς παράγοντες της βίας·

– Υποδεικνύουν & ερμηνεύουν τις επιπτώσεις της βίας & τα αποτελέσματά της στη συμπεριφορά των ηλικιωμένων γυναικών·

– Χρησιμοποιούν & ερμηνεύουν τον σχεδιασμό ασφαλείας ως ένα εργαλείο για την αντιμετώπιση της κακοποίησης ηλικιωμένων·

– Περιγράφουν τα μέτρα τα οποία πρέπει να λαμβάνονται για την πρόληψη και/ή ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων του συναισθηματικού & ψυχολογικού βάρους που σχετίζεται με την ενασχόληση με ηλικιωμένα θύματα βίας·

– Αναγνωρίζουν την παραβίαση των διεθνών κανονισμών που προστατεύουν τους ηλικιωμένους από τη βία.

 • Στον παρακάτω εγχειρίδιο θα βρείτε οδηγίες αναφορικά με τον τρόπο χρήσης του εκπαιδευτικού
  εγχειριδίου & του διαδικτυακού σεμιναρίου

Guidelines FINAL GR

AIM OF THE REPORT

This report was developed in the context of the Erasmus+ Key Action 2: Strategic Partnerships project “TISOVA – Training to Identify and Support Older Victims of Abuse”, project code 2017-1-EE01-
KA204-034902. The report presents the findings from the Intellectual Output 1 of the TISOVA
project, namely “Analytical Report on abuse of older women in selected European Countries”. Intellectual Output 1 explored existing research results and training material developed and/or used
for interventions conducted with older people on the subject of domestic violence. In addition, the
eldercare landscape as well as the attitudes and beliefs regarding domestic violence (DV)within the elderly population were investigated and reported in three countries participating in the
project (Estonia, Finland and Greece). Please note that the issues explored in this report are not
exhaustive.
The process for developing the “Analytical Report on abuse of older women in selected European
Countries” included the following steps:
• Desk Research on domestic violence against elder people;
• Questionnaires for partners on the situation and best practices in their countries;
• Interviews with professionals in eldercare and domestic violence in all three countries;
• Focus groups with elder people in all three countries;
• Synthesis of results from all activities
• Update of report, to include latest data and results from project activities.
The outcome of these activities is an overview report that describes the existing situation on elder
abuse and eldercare as well as the experiences, needs and barriers that older women and professionals face in cases of abuse. Country profiles are accompanied by policy recommendations,
followed by relevant good practices. All information and knowledge produced in Intellectual Output 1 has been used as a basis for developing the other Intellectual Outputs of the TISOVA project,
namely the training handbook and online course on the topic of elder abuse.
Union of Women Associations of Heraklion Prefecture (UWAH) coordinated the activities of Intellectual Output 1, with the contribution from the other project partners, namely Women Support
and Information Centre (WSIC), University of Tartu, WAVE Network and VoiVa.

 

 

 

 

 

ESCAPE