Γραμμή Ελπίδας: 801 11 16000

TISOVA ERASMUS+ KA2, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ERASMUS+ Βασική Δράση 2 Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

TISOVA Εκπαίδευση στην Αναγνώριση και

Υποστήριξη Ηλικιωμένων Θυμάτων Κακοποίησης

 

 

 

Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Ν. Ηρακλείου συμμετέχει στο έργο με τίτλο ΤISOVA: Training to Identify and Support Older Victims of Abuse, στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Erasmus+, Βασική Δράση 2, «Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων».

Στόχος του έργου είναι η κατάρτιση των επαγγελματιών φροντίδας αλλά και των ίδιων των ηλικιωμένων, με στόχο την αναγνώριση και την παροχή υποστήριξης σε ηλικιωμένα θύματα κακοποίησης.
Σύμφωνα με έρευνες, μία στις τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες έχουν κάποια πρόσφατη εμπειρία κακοποίησης από άτομο που βρίσκεται στο στενό τους περιβάλλον (σύντροφος/σύζυγος, ενήλικο τέκνο, συγγενείς, εγγόνι). Τα είδη κακοποίησης περιλαμβάνουν: παραμέληση, σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική, και/ή οικονομική κακοποίηση. Η συναισθηματική κακοποίηση αποτελεί το πιο συνηθισμένο είδος (23,6%), και ακολουθείται από την οικονομική κακοποίηση (8,8%), καταπάτηση των δικαιωμάτων (6,4%), παραμέληση (5,4%), σεξουαλική κακοποίηση (3,1%) και σωματική κακοποίηση (2,5%). Επιπλέον, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι εμπειρίες κακοποίησης στην ενήλικη ζωή, δημιουργούν ένα «σωρευτικό τραύμα», που για τον ηλικιωμένο είναι δυσκολότερο να διαχειριστεί. Το ζήτημα της κακοποίησης ηλικιωμένων γίνεται ακόμη πιο σημαντικό αν ληφθεί υπόψη η αναμενόμενη αύξηση του πληθυσμού των άνω των 65 (από 18% σε 28%), αλλά και των ατόμων άνω των 80 ετών (από 5% σε 12%), στην Ευρώπη. Οι γυναίκες αποτελούν τα 2/3 των ατόμων άνω των 75 ετών, και το 71% των ατόμων άνω των 85 ετών, στην Ευρώπη. Οι ηλικιωμένες γυναίκες συνήθως αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο κακοποίησης από ότι οι άντρες, λόγω των δεδομένων κοινωνικών συνθηκών.
Παρόλα αυτά, λόγω της έλλειψης εκπαιδευτικών προγραμμάτων ευαισθητοποίησης, υπάρχει ανάγκη βελτίωσης των δεξιοτήτων που χρειάζονται για την αναγνώριση και την υποστήριξη των ηλικιωμένων θυμάτων. Το έργο “TISOVA” στοχεύει στην βελτίωση της κατάστασης, εξασφαλίζοντας πως οι εργαζόμενοι σε κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων, καθώς
και οι ίδιοι οι ηλικιωμένοι, κατέχουν τις δεξιότητες να αναγνωρίζουν τις ηλικιωμένες γυναίκες θύματα βίας και να τις παραπέμπουν σε κατάλληλες υπηρεσίες στήριξης.
Το ΤISOVA στοχεύει στην δημιουργία ενός διαδραστικού εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο θα παρέχει ενεργές και καινοτόμες μαθησιακές ευκαιρίες στην θεματική της βίας κατά των ηλικιωμένων, και κυρίως των γυναικών, σε δύο βασικές ομάδες-στόχους:
 Επαγγελματίες και Εθελοντές φροντίδας ηλικιωμένων και Άτομα που συναναστρέφονται με ηλικιωμένους στο πλαίσιο Κέντρων Φροντίδας Ηλικιωμένων, Ομάδων Ηλικιωμένων, και άλλα παρόμοια περιβάλλοντα,
 Ηλικιωμένους, ηλικίας 55-70, οι οποίοι συμμετέχουν σε τέτοια περιβάλλοντα.
Το έργο είναι συνολικής διάρκειας 36 μηνών και συμμετέχουν συνολικά 5 εταίροι από 4 Ευρωπαϊκές χώρες:
– MTU NAISTE TUGI- JA TEABEKESKUS, https://naistetugi.ee/ , Εσθονία
– Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Ν. Ηρακλείου, https://kakopoiisi.gr , Ελλάδα
– Voimaa Vanhuuteen – osk Voiva – Empowering Old Age Coop, http://www.voiva.fi/en/home/ , Φινλανδία
– TARTU ULIKOOL, https://www.ut.ee/en , Εσθονία
– Women Against Violence Europe Δίκτυο, https://www.wave-network.org/ , Αυστρία

 

ESCAPE