Γραμμή Ελπίδας: 801 11 16000

TISOVA ERASMUS+ KA2, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Ο φορέας συμμετέχει στο διακρατικό έργο “TISOVA – Training to Identify and Support Older Victims of Abuse”, με στόχο την ανάπτυξη προγράμματος κατάρτισης για επαγγελματίες και εθελοντές στον τομέα της φροντίδας ηλικιωμένων, στην θεματική της βίας κατά των ηλικιωμένων γυναικών. Το έργο συντονίζει η Εσθονική ΜΚΟ “Women Support and Information Centre”.

ESCAPE